Блог  |  Актуални теми  ||||
ЗНАЧЕНИЕ НА ДУХОВНОТО ИМЕ. ГУРУ. ОТКРИВАНЕ
НА ПОЗНАНИЕТО НА МАХАТМАДЕВИ ЗА СВЕТА.
ОТНОШЕНИЕТО НА ДЕВИ КЪМ ТЪРСЕЩИТЕ.

Името Махатмадеви

   В почти всичките си издания, Лора Йордакиева употребява името Махатмадеви за свой авторски псевдоним. Като верни съратници на Махатмадеви обаче, ние можем да оповестим, че това име, не е просто псевдоним на квалитетен автор. Махатмадеви (Махатма Кумари Девараджа) е личното Духовно име на Лора Костова Димитрова – Йордакиева. Лора Йордакиева се старае да не акцентира върху това, и когато я попитат, семпло отговаря, че “ползваните от нея псевдоними (Махатмадеви и Махатма Кумари Девараджа) са й просто авторски псевдоними, които употребява, защото предимно издава публикации по Източна Философия” – най – често такъв е скромният отговор на Лора, когато (фенове, почитатели, обожатели, журналисти и пр.) я питат за въпросното Махатмадеви (или Махатма Кумари Девараджа). Лора знае, че не бива да се говори открито за неща като Духовното й име например, и тя внимателно отклонява темата към това, че “тук става дума за нейн авторски псевдоним”. Това обаче е само част от голямата информация – Лора Йордакиева наистина използва Махатмадеви и Махатма Кумари Девараджа като свои псевдоними, но тя употребява тези имена, защото отразяват същността й, защото това са нейните имена – (това е нейното
/дадено/ име).

   В най – първите си издания, Лора Йордакиева ползва псевдонима Махатма Кумари Девараджа. Този псевдоним е употребен от Лора при следните издания:

- “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” - (І-во издание  - 1998 год.), изд. “Екстрем” – гр. София

- “Сидхана. Йога всеки ден”  - (І-во издание – 1998 год.), изд. “Екстрем” – гр. София

- “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” – (издание 2000 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

   В следващите си издания и пускани публикации на (или с) Лора Йордакиева, за по – кратко (и с опит да не затруднява българските си читатели), Лора ползва вече само псевдонимът Махатмадеви. Този псевдоним е употребен при:

- “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” – (ІІ-ро издание – 2004 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

- “Mahatma sutra. The book of the Supreme Spirit” - издание на английски език – (издание 2005 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

- “Сидхана. Йога всеки ден” - (ІІ-ро издание – 2006 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

- “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии” – (издание 2006 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

- “Горещи въпроси – актуални отговори” - сборник с публикувани статии на Лора Йордакиева във в-к “Конкурент” – (издание 2008 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

- “Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология” – (издание – 2008 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

- “В очите на Морала” – (издание 2010 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

- Статии и интервюта във в-к “Конкурент” и лична рубрика на Лора Йордакиева - “Горещи въпроси” – (издавани 2006 – 2007 год.), изд. в-к “Конкурент” – гр. Враца

   - Публикации – (статии, афоризми, интервюта) в сп. “Свят на хармония” – (издавани 2006 год.)

   - “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” - сборник с публикуван материал на Лора Йордакиева - “Санатхана Дхарма – мъдростта да се Себереализираш” - (издаден 2005 год.), изд. “Псидо” – гр. Варна, със съдействието на сп. “Психология журнал” – гр. Варна

- “Пръски от Извора на Джнана – афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви” - (издание 2012 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца* 

 

   *(Бел. ред. - Има и още книги на същата авторка и публикации от нея, за които Лора Йордакиева въобще не е ползвала псевдонимите Махатмадеви и Махатма Кумари Девараджа; в тези издания, Лора Йордакиева употребява директно личното си име или ползва други псевдоними, но тези книги и публикации няма да бъдат изброявани тук, тъй като не са предмет на настоящата тема).

 

Какво означава Махатма Кумари Девараджа?
Какво означава Махатмадеви?
Ползване и вътрешно значение на Духовно(то) име

 

   Махатма Кумари Девараджа е име на санскрит, което означава (раздробено): Махатма – Велик Дух, Велика Душа; Кумари – Девица; Дева – Сияйно Божество, Дева; Раджа – Цар; т.е. сборно името (пояснено като състоянието, което отразява) е Девицата на Великият Дух, Сияйната Царствена Дева, Великата Душа равна на Великият Дух. Това (състояние) изказано накратко, звучи буквално Махатмадеви.

   Махатмадеви (раздробено) е: Махатма – Велик Дух, Велика Душа; Деви (или Дева) - Сияйно Божество, Девица, Дева – т.е. Чиста Божествена Енергия. Името е отразяващо  с ъ с т о я н и е - т о  Девицата на Великият Дух. Тук символика има във всяко подиме, във всеки свързващ елемент. Тук се предава състояние, което в основата си отразява най – важният смисъл за всяко живо същество – че то е надарено с (и носи) Божественото в себе си, т.е. името Махатмадеви е името на Самото Божествено, отразява Самата Божествена същност. Когато Лора Йордакиева ни е обяснявала това, тя е държала да се разбере, че Махатмадеви е  с ъ с т о я н и е, което всеки може да реализира – това е Христовата природа във всеки от нас. Звънтенето (или вибрирането) на Божественото във всеки, може да се улавя по най – различен начин. В случаят при Лора Йордакиева, то е Махатмадеви, но Деви ни е обяснявала, че Божествената частичка я има във всекиго и че целта е, тя да се реализира. Божественото чувано при всяко живо същество има свое специфично име, но (както сме слушали от Деви), Самото Божествено всъщност няма име, няма и форма. Всичките тези форми, вибрации и отражения, ни се дават като помощни образи и звуци, за да успяваме да уловим иначе неуловимото, да видим невидимото – т.е. Божественото Само ни сочи пътят на къде да вървим (като ни се показва на моменти чрез звук или образ, който да следваме). То ни се показва, за да знаем на къде е посоката. Божественото иначе няма нито конкретна форма, нито конкретно име. То е име, в което се съдържат всички имена; то е форма, в която са всички (други) форми. То се проявява външно само, за да подпомогне нашата реализация в Духовното (и не приема форми и имена заради Самото Себе Си, а единствено за нашата Духовна полза). Имена като (например) Махатмадеви, сочат нашата Духовна природа – отразяват я. Такова име се дава на избран Ученик в пътят на Великото, когато в Ученикът се отключат определени енергии и това име цели да подсили и доразвие тези вибрации (енергии) и да помогне на Ученикът на Духа, да постигне пълна реализация. Името се дава по съкровен начин (в специално Духовно посвещение) и е нещо като подкрепяща сила за Адепта. С получаването на такова име (както ни е разказвала Махатмадеви), се получава и голяма морална отговорност. Духовният Ученик употребява (открива) името си само, когато се налага и се старае да не дава акцент върху него във външният свят (в света на хората). Духовният лидер оставя името си там, където е нужно, но се стреми да прави акцент не върху самото име, а върху важно послание, което предава – в случаят, Лора Йордакиева ползва Духовното си име като авторски псевдоним – т.е. оставя името си върху свойте издания и трудове – местата, на които дава посланията на Великият Дух. Оставяйки това име, авторката по – скоро показва, че написаното вътре е написано от ЕДИНИЯТ, а не толкова персонално от нея. Оставянето на това твое Духовно име е преклон пред Божественото; това е действие отвъд егото, действие над гордостта, действие на огромно смирение; момент, в който признаваш, че не си ти, защото е ТОЙ; момент, в който признаваш себе си за инструмент на ДУХА. Духовното име е като сложен печат върху определен продукт – нещо, което е по - скоро като печат на Духа, а не толкова личен печат, чрез който себично отразяваш своята персона. Тук ти не заявяваш себе си, а признаваш Духовното присъствие – не субективност, а обективност се предава чрез такава марка (печат). И това е много по – отговорно от момент, в който можеш да изкажеш (оставиш) само персоналното си име и образ; тук трябва да си абсолютно чист, защото заявяваш Духа (действал чрез теб). Ето защо, истинско Духовно име, получават малцина. Много хора афишират, че имат ‘някакво’ Духовно име, но това, да имаш подобно име, всъщност е голяма рядкост и повече от хората са самозванци, които просто са искали неправомерно да привлекат внимание към себе си. Истинското (реалното) име на Духа, се дава в уникално Духовно посвещение от Самият Гуру, от Самата Велика Сила. С това име, не се парадира. Името не е нещо, което (например) трябва да си татуираш, за да го виждат всички във всеки момент. Това име се ползва само в специални случай – за да се сложи нещо като печат (от Духа) върху продукт, чрез който се оставят послания на Великият Дух. Името се прилага с голяма и тежка отговорност, и онзи, който слага името си (името, Енергията на Бога), следва да е попит в изцяло нравствено и чисто състояние.

   В един от горните преводи на Духовното име, от което тръгна настоящата тема, а именно превода Великата Душа равна на Великият Дух, това трябва да се чете и разбира буквално като: Атмана слят (или равен) на Брахмана. Това е отразяването на истината че, индивидуалната душа не може да бъде сама по себе си Божествена. Тя е такава само, защото е част от Великият Дух. Когато Великият Дух назовава Собствената Си Духовна частичка у някого, така последният получава Духовното си име. При отключването на това име, за Ученикът в пътят на Духа, идват нови задачи, които той трябва да изпълнява отговорно и с огромна преданост към Силата, Която го ръководи.

 

   Както Ученикът на Духа не (трябва да) дава акцент върху името, което е получил от Великата Сила, така и Ученикът не (трябва да) зове при всички случай имената на Учителите си, освен ако Те не Са подсказали, че това трябва да бъде разкривано и показвано някъде.

 

   При Лора Йордакиева много неща остават енигматични, криптирано езотерични или биват откривани тогава, когато дойде специален избран момент за това. След като (след специално разрешение) дадохме пояснение за личното Духовно име на Лора Йордакиева, тук държим да напишем и имената на нейните Учители. Ние съзнаваме, че каквото и да оставим (като списък), това няма да бъде пълната информация (на всичките Учители на Девата), но със сигурност, това е потвърдена, важна и истинска информация, която ние (учениците на Махатмадеви) можем да изкажем като реална (вярна) информация. И така, тук следват имената на Духовните Учители на Махатмадеви. Това са и нашите Учители и те Са станали такива, тъй като ние сме последващи Махатмадеви.

ДУХОВНИ Учители (Гуру), Вдъхновители, Напътстващи, Водачи, Коректори, Обучители и Направляващи Махатмадеви

 

   Бабаджи, Парамаханса Йогананда, Лахири Махасайя, Шри Юктешвар, Иисус Христос, Буда, Дхирендра Брахмачари, Шри Картакея, Свами Шивананда, Свами Вишну Девананда, Свами Вивекананда, Махатма Ганди, Рамакришна, Миларепа, Марпа, Тилопа, Наропа, Гампопа, Кришна, Рабиндранат Тагор, Кабир, Джамянг Кхиентсе Чокий Льодрьо, Согиал Ринпоче, Дуджом Ринпоче, Лама Лодьо, Свами Рама, Д-р Пандит Раджмани Тигунаит, Лао Цзъ, Миямото Мусаши, Морихей Уешиба, Кишомару Уешиба, Гичин Фунакоши, Масотацу Ояма, Джигору Кано, Куцият Елен, Св. Иван Рилски, Дева Мария, Св. Серафим Саровски, Света Петка, Св. Георги Победоносец, Св. Йоан Златоуст, Св. Николай Чудотворец и др.

 

За Обучението и позицията на Махатмадеви

 

   Друга информация, която ще оставим тук е, че Обучението на Махатма Кумари Девараджа (Махатмадеви) е пазено в пълно мълчание до 1998 год., когато Лора Йордакиева (тогава Лора Димитрова) публикува книгата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”, която е специалната и голяма чест за България (и света), че се дава (открива) това Велико Знание. 1998 год. е годината, в която Лора Йордакиева публикува и книгата “Сидхана. Йога всеки ден”. Малко след това – 2000 год., чрез Лора Йордакиева идва още една изключително важна книга за Духовните търсещи, и това е книгата “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение”. После следва една много голяма поредица от издания, зад които седи Лора Йордакиева – Махатмадеви и книгите на Лора носят нещо изключително за България (и света) – предават Учението за Себереализацията; насочват хората към Хуманното, към Морала и отключват творческото и градивното у хората.

 

   След като Лора публикува първата си книга, тя отначало не е знаела, че изобщо ще трябва да се разбира, че тя именно е авторката на “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” – това е най – първата книга, дошла чрез Лора, която (книга), Лора записва още на 17-сет годишна възраст и относно тази книга, Лора (когато е била по – малка) си е мислела, че тя ще е автор само на “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”. Отначало Лора е смятала, че под името на книгата ще пише авторският й псевдоним, без да се разбира кои е това персонално; в последствие се налага разкриване на лицето на авторката, което за самата Лора е било изненада и на нея й е било трудно от живот в уединение и стаено мълчание (в света на Духа), да трябва да се разкрие пред света на хората. Това сваляне на булото обаче се налага заради масовото Духовно търсене, което регистрират стотици хора, които искат да получат Познание в беседи, лекции, курсове и още издания от Махатма Кумари Девараджа (Махатмадеви). Хората регистрират изключителен интерес и търсене към това, което е дошло като представена информация от Лора Йордакиева още в първата й книга. Това е неочаквано за Лора, защото нейната първа книга “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” е раздавана апокрифно само на избрани Ученици, и съвсем малко бройки от книгата са изнесени в по – външните сфери. Малкото бройки на книгата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” изнесени във външният свят обаче, са били преснимани и преумножавани от стотици търсещи, които са пожелали да намерят автора на тази книга и да получат чрез него (или нея) Духовно Познание в беседи, лекции, курсове и още издания. Първоначално Лора не е знаела за това, колко много хора са преумножавали книгата й – (не е знаела, че въобще това се случва) и не е знаела, колко много души са насочени към трудовете й – Лора научава тази информация по – насетне от Учителите си, (а на доста по – късен етап - и от самите хора). Заради цялото това търсене на хората към Знанието на Духа (предавано от Лора Йордакиева), от неразкриването на лицето на Лора пред света, в последствие, статуса на Лора (да не се показва пред хората) се променя и на Лора Йордакиева й се налага да разкрие самоличността си, за да може за масовият кръг от хора да се оставят още много важни Уроци идващи пряко от Духа. Така следва голяма поредица от издания, сборници, книги, ръководства, лекции, беседи и доброволни (безвъзмездни) курсове от Лора Йордакиева и личната й среща с хора, с които й е посочено да работи пряко.

   Преките (директните) контакти на Деви с хората обаче, са трудни за нея, тъй като тя предпочита да седи в уединение и когато се налага, да предава чрез посредничеството на издание, Посланията, които трябва да се оставят за света. Не винаги се случва така обаче, Лора само да може да предава Уроците чрез книги; има случаи при които Лора Йордакиева следва да работи директно с доста хора и Лора в по – голямо затруднение изпълнява такава поръка – (не, защото й е мъчително да изпълни пряко към хората многото дейности, а заради отношението на /доста от/ самите хора). Лора обича да оставя Посланията на Духовното към хората, но не харесва шума, ръкоплясканията и лаврите на хората към нея, защото славата причинява само щети и носи огромна ревност и завист в околните – чувства, с които неуспели и злобни хора заливат реализираните, и се опитват да им причиняват щети, да пречат в пътят им, да изопачават дори делата им, да ги сочат като обратното на това, което са. Невежеството на такива хора е отблъскващо и Лора не харесва славата – тя (славата) е измамна и зла спътница, от която Деви се стреми да страни, тъй като тя носи само страдания. Лора не е изпълнила делата си заради самата себе си, а като дар към хората и когато някои хора завиждат на Девата за постиженията й, това е жалко, тъй като предаденото от Деви, е предадено (подарено) за същите тези хора. То не е направено, за да получи Махатмадеви лаври, овации и пари, а е било създадено в помощ на търсещите.

 

   В книгите си, авторката оставя само тази част от Учението (на Духа), която й е позволена и съобщена (от Учителите) да остави, съответствайки на Космическите цикли, които ще донесат световните промени. А пряката дейност на Лора Йордакиева с хора, е преценена внимателно и не всеки може да има директна връзка с Махатмадеви. Хората, които искат контакт с нея поради любопитство, също така търсейки пророкувания или на които хора в даден етап е рано да комуникират с Деви, не биват допускани до Деви.

   Лора Йордакиева внимателно съществува в Духовното и в материалният физически свят, като съчетава много интересно присъствие в света на хората и в света на Духа, и като има дейности на нива, които не могат да бъдат описани извън сферите на езотеричното (и за които няма да разказваме, за да не отидем в иреалното), а в същото време, Лора работи и в света на хората, като изпълнява дела при тях пряко и има професионална реализация, която е директно насочена към хората и на определени моменти, Лора работи пряко с много хора. Едно от най – големите достойнства при Лора е, че когато е сред хората, Лора никога не говори (така да се каже) превъзнесено, демонстративно Свисше (както това правят т.нар. “екстрасенски”, “гадателки” и “народни лечители”, с които /псевдо Духовници/ в България и по света е пълно). Лора сред хората се държи материално, реално адекватно, сериозно присъствено и прецизирано. Тя не показва превзето поведение, а има дисциплинирана делова визия, говор и позиция, и никога не заговаря хората ‘проповеднически’; а на многото въпроси по Духовните теми, които й отправят доста хора, Лора отговаря преценено дипломатично, толкова колкото е необходимо да се каже (за нивото, на което се намира всеки човек) и Лорадеви не допуска в личното си пространство хора, които не бива да бъдат там. Когато хората видят някой, който е силно Духовно напреднал, те винаги действат нахално и не знаят границата – опитват се всячески да смущават Духовното лице и тези хора нямат осъзнаването кога да спрат; ето защо онзи, който познава Морала и е действащ от него, сам няма да позволи към него да настъпват такива хора, които не бива да настъпват – това именно прави и Лора с тези, с които се налага; също така ние, хората около Деви се стараем да не допуснем лица до Лора, на които е рано да имат контакт с нея. Лора Йордакиева предава на хората и на света точно каквото трябва, по начина, по който й е посочено. Тя не се прави изкуствено на недостъпна; нито пък се старае по фалшив начин да привлича атрактивно палячовски и ‘проповеднически’ хора към себе си, за да им предава ‘някакви’ послания. Лора (Махатмадеви)  нито е надута (превзета) личност, която умишлено демонстрира превъзходство и непристъпност; нито е персона, която насочва внимание към себе си, защото желае да я обграждат изкуствено хората. Лора не е в никоя от тези крайности. Махатмадеви дава присъствието си за тези, за които трябва (за които има смисъл); и се пази да не бъде в контакт с онези, на които им е много рано за нея (за Посланията, които идват от Духа чрез нея). Деви е изключително внимателна с хората и в работата си с тях. Лорадеви знае за себелюбието на хората, за тежката енергия при объркването и неведението на хората (когато те не са искрени за Духовността), и след като Деви е познала характера на човека, тя действа към него (към всички) доста добре преценено.

  Лора има разностранни дейности и всичките й дела са много отговорни, много сериозни, изпълнени с директен смисъл и насочващи хората към Самореализация, към Хуманното, към Морала и отключващи творческата и градивната енергия в искрените търсещи.

 

Любима снимка
Избран афоризъм

"Не мога да заспя, ако не съм заобиколен от книги." - (Хорхе Луис Борхес).

Книголюбие
Ако си отворил този прозорец, значи ти се чете нещо истинско и търсиш предложение наистина с вкус. Не си объркал съветника! Той (тя) се казва Лора Йордакиева и ще предложи за теб много добра литература. Просто виж!
 
Препоръчано за периода:

"Лято" – Илиян Любомиров

Джубокс
Ако си бръкнал в музикалната кутия, значи си на вярното място! От тук, Лора Йордакиева препоръчва за теб музика, която е класна!
 
Препоръчано за периода:

"Zakliuchena Dusha" - Boris Christoff

Киномания
Ако си влязъл на това място, определено си уцелил, защото от тук, Лора Йордакиева дава предложения за филми, които да гледаш и да оставаш доволен, че не си загубил 2 часа от своят живот напразно!
 
Препоръчано за периода:

"Перфектно убийство"