Блог  |  Актуални теми  ||||
КНИГОЛЮБИЕ - КЛАСИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ, ЛИТЕРАТУРО - ФИЛОСОФИЯ, ЖИТЕЙСКА ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОАНАЛИЗА

   От тук, Лора Йордакиева препоръчва за всички библиофили, важни и интересни книги за четене! Списъка е дълъг, тъй като съдържа раздели, в които са посочени издания, отнасящи се към съответните категории. В зависимост от това, от какви книги се вълнува всеки, може да отвори в съответната категория (раздел). Статията е направена подробна и е описателна, а трудовете са по избор на самата Лора Йордакиева. Тук преценката е субективна, но сайта е на Лора Йордакиева и тя предлага на света нещата от нейната гледна точка.

(1). Раздел: Класическа Философия, Литературо – философия, Житейска Философия, Психология, Психоанализа

- “Държавата” - Платон

- “Закони” – Платон

- “Пирът” – Платон

- “Федон” - Платон

- “Федър” – Платон

- “За душата” - Аристотел

- “Метафизика” – Аристотел

- “Политика” – Аристотел

- “Реторика” – Аристотел

-“Поетика”– Аристотел

- “Никомахова етика” – Аристотел

- “Животът на философите” – Диоген Лаерций

- “Митът за Едип” – Софокъл

- “Обучението на оратора” - Квинтилиан

- “Избрани речи” - Демостен

- “Избрани речи” – Цицерон

- “Избрани писма” – Цицерон

- “Етически трактати” – Цицерон

- “Нравствени писма до Луцилий“ - Сенека

- “За благодеянията“ - Сенека

- “Естествено - научни въпроси“ - Сенека

- “За човека” – Тома Аквински

- “Изповеди” – Св. Аврелий Августин

- “Разговори със себе си” - Св. Аврелий Августин

- “За града Божи” - Св. Аврелий Августин

- “Малки трактати” – Св. Аврелий Августин

- “За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята” - Св. Аврелий Августин

- “Теологическите трактати” - Боеций

- “За съществуването и същността” – Тома Аквински

- “Разсъждения върху интуицията” – Майстер Екхарт

- “Изкуството на житейската мъдрост” – Балтасар Грасиан

- “Предназначението на човека” – Фихте

- “Изложение на моята философска система” – Шелинг

- “Философия на изкуството” – Шелинг

- “Избрани творби” – Фридрих Шилер

- “Критика на чистия разум” - Имануел Кант

- “Критика на практическия разум” - Имануел Кант

- “Критика на способността за съждение” - Имануел Кант

- “Естетиката на Кант” – Исак Паси

- “Феноменология на духа” – Г. В. Фр. Хегел

- “Науката логика” – Г. В. Фр. Хегел

- “Енциклопедия на философските науки” - Г. В. Фр. Хегел

- “Генезисът на идеята за Бога в Хегеловата “Феноменология на духа”– Иван Пунчев

- “Хегеловата “Философия на природата” като приложна диалектическа логика” - Иван Пунчев

- “Хегеловото учение за структурата на разума като фундамент на “Науката Логика” – Иван Пунчев

- “Хегеловата приложна диалектическа логика като херменевтика” – Иван Пунчев

- “Хегеловото учение за логическите форми – понятие, съждение и умозаключение” – Иван Пунчев

- “Писма” - Фридрих Ницше

- “Воля за власт” – Фридрих Ницше

- “Човешко, твърде човешко” - Фридрих Ницше

- “Тъй рече Заратустра” – Фридрих Ницше

- “Отвъд доброто и злото” - Фридрих Ницше

- “Афоризми за житейската мъдрост” – Артур Шопенхауер

- “Що е любовта” - Артур Шопенхауер

- “Изкуството винаги да бъдеш прав” - Артур Шопенхауер

- “Светът като воля и представа” - Артур Шопенхауер

- “Или – или” - Сьорен Киркегор

- “Върху понятието за ирония” - Сьорен Киркегор

- “Стадии по жизнения път” - Сьорен Киркегор

- “Шопенхауер, Киркегор, Ницше” – Исак Паси

- “Същности” – Мартин Хайдигер

- “Битие и време” - Мартин Хайдигер

- “Битие и нищо” – Жан-Пол Сартр

- “Ситуации – Екзистенциалната философия” - Жан-Пол Сартр

- “Истина и съществуване” - Жан-Пол Сартр

- “Сартр: за него и от него” – Иван Калчев

- “Екзистенциална философия” – Карл Ясперс

- “Истина и метод - основни черти на една философска херменевтика” – Ханс Г. Гадамер

- “Размишление за първата философия” – Рене Декарт

- “Разсъждение за метода” – Рене Декарт

- “Страстите на душата” – Рене Декарт

- “Опити” – Мишел дьо Монтен

- (“Есета” – Мишел дьо Монтен)

- “Опити”- Френсис Бейкън

- “Нов органон” - Френсис Бейкън

- “Монадология” – Лайбниц

- “Избрани произведения” - Фойербах

- “Мисли за обяснението на природата” – Дени Дидро

- “Разбунтуваният човек” – Албер Камю

- “Нови опити за пустотата” – Блез Паскал

- “Писма до провинциалиста” – Блез Паскал

- “Мисли” – Блез Паскал

- “Френски моралисти - Монтен, Паскал, Ларошфуко, Лабрюйер“ - Исак Паси

- “Въведение в психоанализата” – Зигмунд Фройд

- “Психология на сексуалността” - Зигмунд Фройд

- “Тотем и табу” - Зигмунд Фройд

- “Аз и То: Природата на несъзнаваното” - Зигмунд Фройд

- “Катарзис” - Зигмунд Фройд

- “Изкуството на психоанализата” - Зигмунд Фройд

- “Бягство от свободата” – Ерих Фром

- “Да имаш или да бъдеш” – Ерих Фром

- “Да бъдеш човек” – Ерих Фром

- “Изкуството да обичаш” – Ерих Фром

- “Връзка на Аз с безсъзнателното” – Карл Густав Юнг

- “За корените на съзнанието” - Карл Густав Юнг

- “Смисълът на живота” – Алфред Адлер

- “Наука за характера” - Алфред Адлер

- “Изследване върху принципите на морала” – Дейвид Хюм

- “Целият живот е решаване на проблеми – есета и беседи” – Карл Попър

- “В търсене на по – добър свят – лекции и есета от трийсет години” – Карл Попър

- “Избрани творби” – Гьоте

- “Поезия и истина – из моя живот” – Гьоте

- “Небе и Ад” – Емануел Сведенборг

- “Максими и размисли” – Франсоа дьо Ларошфуко

- “Есета” – Томас Ман

- “Томас Ман“ – Исак Паси

- “За робството и свободата на човека” – Николай Бердяев

- “Философия на свободата” – Николай Бердяев

- “Предназначението на човека” – Николай Бердяев

- “Философия на свободния дух” – Николай Бердяев

- “Самопознанието” - Николай Бердяев

- “Николай Бердяев. Опит за философски портрет” – Исак Паси

- “Смисълът на любовта” - Владимир Соловьов

- “Оправдание за доброто” - Владимир Соловьов

- “Божествен огън” - Владимир Соловьов

- “Лекции за богочовечеството” - Владимир Соловьов

- “Само с вяра” – Лев Шестов

- “Руски мислители” – Исак Паси

- “Мъгла” – Мигел де Унамуно

- “Живата поема на любовта” - Мигел де Унамуно

- “Изследвания върху любовта” – Хосе Ортега и Гасет

- “Към философията на живота. Осем философски портрета - Шопенхауер, Киркегор, Ницше, Фройд, Унамуно, Ортега и Гасет, Шестов, Бердяев” – Исак Паси

- “Метаморфозата” - Франц Кафка

- “Процесът” – Франц Кафка

- “Дневници” – Франц Кафка

- “Славянска философия“ – Петър Берон

 - “Панепистемия” – Петър Берон

- “Антична философия” – Ради Радев

- “Велики философи” – Ради Радев

- “Рационалност – ирационалност и диалектическа логика” – Иван Пунчев

- “Диалектическото мислене - новаторство и творчество” - Александър Андонов

- “Философията и проблемите на духа” – Александър Андонов

- “Проблеми на субектността“ - Александър Андонов

- “Човекът - свободен и несвободен“ - Александър Андонов

- “Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология” – Махатмадеви – (Лора Йордакиева)

- “Величие и падение на куртизанките” – Оноре дьо Балзак

- “Изгубени илюзии” - Оноре дьо Балзак

- “Черната овца” - Оноре дьо Балзак

- “Трактат за метафизиката” – Волтер

- “Философски писма” - Волтер

- “Изповеди” - Жан Жак Русо

- “Жан Жак Русо представен от Ромен Ролан” – Ромен Ролан

- “Нана” – Емил Зола

- “Човекът – звяр” - Емил Зола

- “Земя” - Емил Зола

- “Вертеп” – Емил Зола

- “За властта и човека” – Николо Макиавели

- “Намеренията на философите” – Ал-Газали

- “Името на розата” – Умберто Еко

- “Махалото на Фуко” - Умберто Еко

- “Баудолино” - Умберто Еко

- “Пет морални есета” - Умберто Еко

- “В очите на Морала” – Махатмадеви – (Лора Йордакиева)

- “Горещи въпроси – актуални отговори” - сборник - Махатмадеви – (Лора Йордакиева)

- “Стръкчета трева“ - Уолт Уитман

- “Природата” - Ралф Уолдо Емерсън

- “Самоувереност” - Ралф Уолдо Емерсън

- “Есета” - Ралф Уолдо Емерсън

- “Ралф Уолдо Емерсън” – Исак Паси

- “За любовта и други демони” - Габриел Гарсия Маркес

- “Сто години самота” - Габриел Гарсия Маркес

- “Дори мечатата стига” - Емили Дикинсън

- “От самоуважението до егоизма” – Хорхе Букхай

- “Пътят на щастието” - Хорхе Букхай

- “Алхимикът” - Паулу Коелю

- “Мактуб” - Паулу Коелю

- “Алеф” - Паулу Коелю

- “Непосилната лекота на битието” - Милан Кундера

- “Книга за смеха и забравата” – Милан Кундера

- “Монолози” - Милан Кундера

- “Благодатта на земята” – Кнут Хамсун

- “Аз, роботът” – Айзък Азимов

- “Писма” – Ромен Ролан

- “Гьоте и Бетховен” - Ромен Ролан

- “Пътуване с Диоген” – Боян Болгар

- “Философски литературни етюди” – Исак Паси

- “Есета” – Исак Паси

- “Неписаното учение на Платон” – Цочо Бояджиев

- “Нощта на Средновековието” - Цочо Бояджиев

 

Любима снимка
Избран афоризъм

"Моето състояние е блус. Аз се разтварям в сантимент. Аз съм само любов!" – (Махатмадеви).

Книголюбие
Ако си отворил този прозорец, значи ти се чете нещо истинско и търсиш предложение наистина с вкус. Не си объркал съветника! Той (тя) се казва Лора Йордакиева и ще предложи за теб много добра литература. Просто виж!
 
Препоръчано за периода:

"Мъдростта на несигурността" – Алън Уотс

Джубокс
Ако си бръкнал в музикалната кутия, значи си на вярното място! От тук, Лора Йордакиева препоръчва за теб музика, която е класна!
 
Препоръчано за периода:

"Girl on Fire" - Alicia Keys

Киномания
Ако си влязъл на това място, определено си уцелил, защото от тук, Лора Йордакиева дава предложения за филми, които да гледаш и да оставаш доволен, че не си загубил 2 часа от своят живот напразно!
 
Препоръчано за периода:

"Флашданс"