Книги  |  Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение  ||||
Представяне на книгата “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение”
Книгата е имала издание през 2000 г. (и има подготвено за печат второ издание през 2005 г.).

   Книгата “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” предава същността на Учението Санатхана Дхарма – (Учението за Моралните и Нравствените принципи) и голямата същност на Будизма. В най – дълбоките посвещения на тези Учения, се предават техники, които могат да бъдат практикувани в състоянието на смъртта и книгата разказва за тях. Изданието представя също и това, как човек да владее умът си чрез определени практики (Йогииски и Будистки), за да бъде успокоен самият ум в момента на напускането на физическото човешко тяло (на умирането) и да може умът да пропътува трудният път към Освобождаването от следващо прераждане и от целият кръг на преражданията; (описва се и защо ако човек има друго прераждане, това се смята за проклятие от гледна точка на Будизма). В книгата пише също и, как човек да напусне чрез медитативен покой, земният свят на зависимостите от тежките природни и кармични закони. Показва се как чрез извършвани от хората правилни добродетелни постъпки и избягването на тежките недобродетелни такива, хората могат да балансират себе си с Космоса и да достигнат Себереализация.

   Това е Духовна книга – синтез на Източната Философия, която отразява етапите в смъртта, етапите преди умирането и как човек да ги разпознае; какво да направи, когато ги разпознае, за да е в медитативен покой; какво следва да се направи от този покой, за да се достигне Божествената реализация.

   В изданието се описват основните принципи на Дхарма, Йога и Будизма, и кои постъпки са добродетелни и недобродетелни; как недобродетелните деяния, разбалансират човек и чрез тях се трупа карма; и как добродетелните постъпки в живота, могат да донесат хармонично единство с Космоса и така човек да реализира Самадхи (Нирвана), а в смъртта си, да реализира Махасамадхи – голямото, окончателното Самадхи, чрез което да прекрати връзката си с тежкият свят на илюзиите - самсара.

   Обяснявайки принципите на Санатхана Дхарма, авторът се е стремил да пробуди читателите към Моралното и да ги насърчи да прекратят действията си в антинравственото (ако са развили такива), за да балансират елементите и собствената си вибрация с Божественият принцип.

   Книгата “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” описва и разказва за трите вида свята – физически, астрален и каузален; (самото им представяне е от Учението на Шри Юктешвар). Описва и пътищата (техниките) - как да се излезе от по – тежките светове, (базирани на твърдата зависимост от сетивните закони), към по – фините светове, (където тези закони действат все по – слабо); а накрая, как да се постигне освобождаване и от последните и най – дребни зависимости.

   В книгата е описано и обяснено, какво е карма; говори се за кармата, и за това, че хората са подвластни на определени закони, но биха могли да се освободят от тях. Основно в книгата е засегната темата за смъртта и се набляга на това, че всеки е смъртен и е зависим от едни много тежки природни и кармични закони, които има как да бъдат избегнати, и докато не бъдат избегнати, хората (и всички чувстващи същества) ще преживяват страдания. Акцентът е върху това, какъв трябва да бъде човекът ако иска да напусне тежкият цикъл на прераждането – т.е., как е нужно субекта да реализира Нравственост в постъпките и мислите си, и с какви практики може да си помогне, за да успее още по – бързо да излезе извън сферата на зависимостите.

   Към книгата е включено цветно приложение, за да се помогне на читателите нагледно с описаният материал. (Лора Йордакиева и тук е не само автор, а и демонстрант към книгата си. Демонстрант е и Цветан Йордакиев).

   В книгата накрая, са публикувани отговори на някои от най – актуалните въпроси, които са задавани (до момента на написването на книгата) на автора.

   (Тази книга е написана като синтез на Тибетският Будизъм, Йога и Дхарма – /едни от най – големите Духовни Учения на Изтока/, и авторът си запазва правото да посочи използваната библиография в случай на нужда. Самата библиография на книгата е отразена към авторовата Дипломна работа “За изкуството на смъртта”, където съдържанието на книгата на авторката е представено и е защитено от самата авторка като магистратура към СУ “Св. Климент Охридски”. Авторката на “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” използва текста от книгата си за своята Дипломна работа към СУ три години по – късно след публикацията на книгата си.).