Книги  |  Наръчник с приложни материали по Социална терапия|||
Представяне на книгата“Наръчник с приложни материали по Социална терапия” и разработката “Релакс терапия”
Наръчника има публикация през 2012 г.

   Изданието “Наръчник с приложни материали по Социална терапия” представлява учебно ръководство публикувано по Проекта "Социално терапевтичен център", което предава и отчита опит в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика, и дава насоки как Лечебната педагогика и Социалната терапия да бъдат прилагани в "Социално терапевтичен център".

   Част 1-ва на учебника споделя чуждестранен опит и тази част на публикацията представлява преводи (направени от Галина Ганева) относно Социалната терапия и нейното прилагане в чужбина, от които (преводи) може да се почерпи опит, за да се реализира терапията и в България. Към тази част на наръчника има кратък материал и от Адриана Съботинска – студентка, доброволка към “Ceur de femmes” – една от асоциациите “Aurore”; студентката е ползвана като консултан за въвеждане на френският опит в работата на "Социално терапевтичен център".

   За част 2-ра на изданието, са избрани разработки на: обучител по Проекта "Социално терапевтичен център" от ЮЗУ “Неофит Рилски” – (гл.ас. д-р Стоян Везенков); избран терапевт с опит по самият Проект "Социално терапевтичен център", който е реализирал дейността си прилагайки голяма група терапии към бенефициентите по Проекта – (Лора Йордакиева); сътрудник по същият Проект и преподавател по Изобразително изкуство извън Проекта – (Васил Ангелов); и гостуващ занимателен преподавател, запознаващ потребителите по Проекта, как да работят и творят с вълна, и как да прилагат основни техники за направата на ръчна хартия – (Светлана Костова). Книгата “Наръчник с приложни материали по Социална терапия” е направена под редакцията на Зоя Пехльова и гл.ас. д-р Екатерина Митова от ЮЗУ “Неофит Рилски”.

   Материала “Релакс терапия” на м.ф. Лора Йордакиева в този наръчник, предава сериозна опитност за терапиите Йога терапия, Аромотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Хромотерапия – (класическа Цветотерапия), Фън Шуй терапия, Хранолечение и Билкотерапия - те са модули в общата Релакс терапия (или програма “Релакс”), които Лора Йордакиева е прилагала по Проекта "Социално терапевтичен център". Авторката на разработката запознава читателите с това, какво е Релакс терапията, какви са основните й цели; прави се пояснение по отделно за модулите на Релакс терапията – (Йога терапия, Аромотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Хромотерапия – /класическа Цветотерапия/, Фън Шуй терапия, Хранолечение и Билкотерапия); авторката описва какъв е бил пътят й на работата с потребителите (прилагайки към тях тези модули) и чрез това, дава съвети към останалите (евентуални бъдещи терапевти) как и те биха могли да работят по този добър успешен образец; писателката отразява и как е отчитала резултати от работата си и дава напътствия за това, как бъдещи терапевти следва да извършват отчитане на резултати от тяхната работа с преки потребители. Лора Йордакиева оставя и информацията, до какво довеждат Релакс терапиите – т.е. описва какви са въздействията на Релакс терапиите. Всичкото това е изведено и синтезирано от самата Лора Йордакиева във връзка с работата й по Проекта "Социално терапевтичен център" и с прекият й досег с бенефициентите. В своята разработка, авторката споделя ценен опит и го отразява в изданието заради бъдещи терапевти, които биха могли да бъдат обучени в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика - да знаят и те, как да работят като терапевти.

   Публикацията “Наръчник с приложни материали по Социална терапия” полага основата към евентуални бъдещи терапевти и оставя образец, чрез който бъдещите терапевти да придобият опит по Социална терапия и Лечебна педагогика. Изключително ценното в случаят е това, че СНЦ “Опора.БГ” прави първият "Социално терапевтичен център" в България и го сътворява с идеята, да надгражда дейността си и да може освен да работи директно с потребители за повишаване качеството им на живот, когато те са от уязвими групи; освен да допринася за социалното им включване и превенция на социалното изключване, то и да обучава още хора за терапевти, които да създават подобни Центрове (като първият "Социално терапевтичен център") и да действат в тези Центрове или които да работят в Организации, изпълняващи социални услуги, които допринасят за социалното включване на хора от рискови групи, така че, отговорността на Лора Йордакиева като автор на материала “Релакс терапия” е голяма, тъй като чрез опита си, авторката се явява обучител и пример за други (евентуални) бъдещи терапевти.

   Лора Йордакиева подсилва поясненията си за Релакс терапиите - (Йога терапия, Аромотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Хромотерапия – /класическа Цветотерапия/, Фън Шуй терапия, Хранолечение и Билкотерапия), като заявява, че много добър момент за успешността на тези терапии (модули) се явява това, че тук не се говори за една терапия, а за комплекс от социално - терапевтични подходи, които като краен резултат, дават наистина много. Авторката описва Релакс терапиите като най – преките (директни) терапии, свързани с физическото и умствено здраве на хората. Описва и това, че Релакс терапията е съставена от модули, които подтикват потребителите към самотерапия и им дават знанието, как сами те могат да се релаксират, лекуват, тонизират или терапевтират. Материалът “Релакс терапия” описва самите Релакс терапии  като една много важна група модули, защото са с голям оздравителен ефект, защото са подбуждащи към Духовното, защото биха култивирали в потребителите позитивизъм и биха им дали среща с природните продукти и лечебните практики. Релакс терапиите (пояснено от авторката) са много важният антистресорен похват, без който "Социално терапевтичният център" не би могъл да съществува ползотворно и без който самата Социална терапия и Лечебна педагогика (прилагани в "Социално терапевтичният център"), не биха били достатъчно богати и успешни. Релакс терапиите са изключително работещи като похват (както разказва Лора Йордакиева), чрез който похват (когато се прилага правилно) се прави баланс на човека със заобикалящата го среда, приобщаване към обществото и също така, Релакс терапиите подпомагат хармонизирането на личният свят на всекиго.

   За всичко това, много по – подробно се говори в разработката от Лора Йордакиева към “Наръчник с приложни материали по Социална терапия”.