Книги  |  Пръски от Извора на Джнана - афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви  ||||
Представяне на изданието “Пръски от Извора на Джнана - афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви”
Книгата има публикация през 2012 г.

   В изданието “Пръски от Извора на Джнана - афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви” са включени мисли, афоризми, сентенции, максими, философски фрази и изказвания от Лора Йордакиева – Махатмадеви. Афоризмите и сентенциите на Лора Йордакиева на практика, не могат да бъдат включени в един том, тъй като всичките й книги са изпълнени и концентрирани с философски мисли, и да се вземат всички сентенции на Махатмадеви, това означава, да се препишат директно книгите й още веднъж, а такова нещо е неоснователно и излишно (според самата Лора Йордакиева). Ето защо, както например при Оскар Уайлд или както при (любимият на Лора) Габриел Гарсия Маркес, тук са събрани извадки на малка част от мислите и афоризмите на Махатмадеви. Тук далеч не са всичките мисли, максими и сентенции на Лора Йордакиева; дори в изданието са записани изключително малка част от тях; и все пак, това е една колекция, която пробужда читателят да се замисли за стойностните неща в живота, защото колекцията предава дълбок психологизъм, с който са характерни изказванията на Махатмадеви. Афоризмите, сентенциите и мислите на Лора Йордакиева публикувани тук, са извадка от беседи на Лора, от нейни лекции, от някой нейни публикации, от нейни интервюта и писани от Лора писма до различни хора, (които са искали отговорите й по редица въпроси).

   Събраните мисли на Лора Йордакиева тук, се отнасят за различни неща, които са я вълнували и са от нейният свят, от материалният и Духовният свят. Поради това, че Лора пише и умее да говори в различни стилове, тук се виждат нейни афоризми за живота, за свободата, за силата на волята, за моралното поведение, за Божествената реализация, за успеха, за добротата, за житейският избор, за превъзходството, за еротиката, за емоциите, за истината и лъжата, за доброто и злото, за мъдростта и смирението – все фундаментални теми, които са значими за всички ни. Тук има директни мисли, записвани в стил Дзен, и строфи, сякаш попили самият Будизъм; има извадки от водените от Лора лекции по Източна Философия; има сентенции на Лора, изричани от нея при воденето на уроците й по Бойни изкуства; или директни извадки от интервюта или от писма на Лора.

   Разбиращите литературоведи в много от случаите определят начинът на говорене (на писане) на Махатмадеви, като Магически реализъм. Лора дори комуникирайки в най – обикновена среда с когото и да е, има чиста реч и стойностен изказ, който предава важни послания и носи житейски максими или Вселенски истини. Махатмадеви е Космополитна, Всеобхватна и Вечна! Извън забравата на времето! За стотици хора, изданията на Лора Йордакиева, са истинска класика на съвременното литературно - философско изкуство.

 

   Сборника се е появил след големите искания и молби (към Махатмадеви) от доста хора - почитатели, последователи, фенове и съратници на Лора Йордакиева, които са пожелали от Махатмадеви, да състави издание, в което да остави свойте философски фрази и максими, защото е оценено, че такова нещо ще пребъде във времето и ще има огромна стойност. Колекцията с афоризми в книгата е изключително добра и е предаваща тежкият Космополитен стил, който е характерен за Лора.

   Като жанр, изданието може да се класифицира като: 1). Модернистична аналитична публицистика, тъй като тук в сентенциите на Махатмадеви наистина има големи аналитични философски изказвания и дълбок психологизъм; а също така, това е 2). Духовна и Езотерична литература - Белетристика, заради Духовните послания, които се предават от авторката към читателите (в стил изящна словесност). Махатмадеви е характерна с това, че е една от съвсем малкото български авторки, които умело преплитат жанровете Белетристика и Публицистика - нещо, което се прави изключително рядко. Такива са стиловете на говорене на Лора Йордакиева, които последователите й познават и чрез които са свикнали, Махатмадеви да се докосва до тях.

 

   Името на сборника “Пръски от Извора на Джнана” е поетично. Книгата има творческо и художествено заглавие, което подсказва на читателите, че мислите и сентенциите поднесени тук, са дошли от Извора (и читателите ще могат 'да пият' директно от Извора). Пръските от Извора на Джнана - това са капки Изворна Жива Вода, която е Водата (Океана) на Мъдростта. Пръските - това не са афоризми (просто думи) на някого, а това са донесени фрази и изкази от Джнана – (от Божественото Знание) и подарени към хората. В същото време, тук има и много сентенции оставени от авторката, които са родени директно от драмата на света, които (сентенции) буквално предават позицията и светоусещането на Лора Йордакиева по определени чисто житейски въпроси и тематики. Двойното предаване на афоризмите – едните, дошли като Духовни послания; а другите, родени от самият живот на авторката, не е излишно, тъй като една личност е преди всичко с Духовни корени, но е и съществуваща в битието тук и сега; и всеки анализиращ Философ и Поет, умее да преплита и да дава едновременно истините на Духа, но и психологизма на свето време. Лора Йордакиева в това издание, прави много умело точно това, и тя винаги е успявала да съчетае двете позиции на веднъж в общо мигновение. Тя е майстор на речта и словото. Тя е красноречива и неподправена. Книгите й, са картини. Тя рисува с думи!

   Заглавието “Пръски от Извора на Джнана” е поетично, но същевременно и много отговорно. Поетично е и прозаично заглавието (и самото издание), защото сборника наистина предава писания за човешката драма на живота в стил Поезия и Световна проза; но е и отговорно, тъй като (освен персоналният творчески елемент на авторката, дошъл и отразен от преживяванията й в човешкото битие), тук действително има директни послания от Джнана – директни Божествени слова, взети сякаш от Невидимата Книга на Духовното Вечно Знание. Отговорността на Махатмадеви идва във връзка с това, да съумее да остави съвсем пряко посланията на Духа и хубавото е, че тя го прави. От една страна, Махатмадеви може да се определи като Автор на житейски афоризми; а от друга страна, като Преводач, който предава Божественото слово и го записва (превежда) на езика на хората.

   Деви наистина предава словата си 'от Горе', но нейната тежест (да го направи) идва от модерният начин, по който реализира всичко, от ненатрапливото й поведение, чрез което поднася Космическите истини! Лора Йордакиева оставя посланията на Духа и словата от Джнана, но без да ги подчертава и да слага пред името си определения и титли, и дори личното си Духовно име, не го заявява (като такова), а го е оставила деликатно само като свой авторски псевдоним … и толкова! Другото го прави обиграно, сякаш в стил Габриел Гарсия Маркес, Паулу Коелю, Хорхе Букхай, Уолт Уитман или Емили Дикинсън и дори понякога Оскар Уайлд и Ралф Уолдо Емерсън. Лора – (Махатмадеви) много умело действа в своето съвремие и знае как да даде, без да натрапва Божествена си същност. Тя показва себе си по – скоро като художествен аналитичен творец, отколкото като Духовен Учител и Посланик на Висшите светове. Последното оставя фино да тежи необявено в пространството, и с първото – (с образа на художествен аналитичен творец) излиза напред, сякаш е само един от всичките добри Арт представители на съвременността, но ние знаем, че Деви е много повече – лидер, който дава посланията си за Вечността, защото дори и много от думите й да звучат в жанр близък до този на Габриел Гарсия Маркес, Оскар Уайлд, Паулу Коелю, Хорхе Букхай, Уолт Уитман, Ралф Уолдо Емерсън и Емили Дикинсън, то пък други от сентенциите й, ги виждаме изрисувани като камъчета Дзен, седящи на дъното на Океана на Мъдростта и блеснали от там (за нас) или идват сякаш от дълбините на Йога, на Будизма и Бушидо, все едно сме грабнали четиво на Вангчук Дордже, Согиал Ринпоче, Калу Ринпоче, Миамото Мусаши или книга на Дхирендра Брахмачари.

   Разбира се, ние даваме правото на Махатмадеви да скрие и да покаже това от себе си, което преценява сама, че трябва да бъде скрито или обявено, (защото тя най – добре знае какво прави!), а ние просто потъваме в насладата, да поемем поредното стилно четиво на Лора Йордакиева, което (четиво) за нас, представлява наистина жадно попиване на пръските от Извора на Знанието, попиване на капките (сентенциите) на Божественото, които капки и пръски, ни се предават чрез Махатмадеви. Лора е огромен жив Космополитен Дух, който се разгръща пред всеки, и който (от нас) умее да разбира това, което чете, попадне ли на книга от Махатмадеви, ще има директно истините от Извора на Джнана и максимите на живият живот.