Книги  |  Психологията пред предизвикателствата на Новото време  ||||
Представяне на сборника “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” и материала “Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш”
Сборника (т. 2) има издание през 2005 г.
   Изданието “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” представлява научно – тематичен сборник, който включва трудове – (лекции, реферати, доклади), които са изнесени на Научна конференция по Психология, проведена от 07.10.2005 г. до 09.10.2005 г. в гр. Варна. Публикацията е със съдействието на сп. “Психология журнал” и е дело на изд. “Псидо” ЕООД – гр. Варна.
   В сборника “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” са публикувани трудове от различни научни направления и реда на напечатаните трудове е според реда на четенето им по време на Научната конференция по Психология, проведена от 07.10.2005 г. до 09.10.2005 г. в гр. Варна.
   Сборника “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” има няколко публикувани тома; т. 2 е този, който съдържа специалната разработка и лекция на Лора Йордакиева. Материала на Лора Йордакиева е озаглавен “Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш” и тази лекция е интересният принос на Лора Йордакиева (в областта на Източната Философия) към Научната конференция по Психология, проведена в гр. Варна.

   Разработката “Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш” е направена като е взета основата от гл. XІІІ-та от книгата на Лора Йордакиева – (Махатмадеви) - “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” – (второ издание, 2004 г.). В публикуваният сборник “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” (т. 2), разработката на Лора Йордакиева “Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш” е анонсирана в кратък вид и на английски език, а самата лекция разглежда темата за Божествената реализация; представя се Духовното призвание на човека и висшият му дълг, да се осъществи извън светските нужди.
   Материала разглежда една много тежка тема – тази за целта на съществуването на човека и за Себереализацията му. В разработка се тръгва от фундаменталните въпроси: “Кой съм аз?”, “От къде идвам и на къде отивам?”, “Каква е целта на моето съществуване?”, “Какъв е смисъла на живота?”, “Кое е истинското ми място?” – това са изходните позиции на размишление, от които съзнателният човешки индивид започва да прави първите си стъпки към реализиране и осъзнаване на своята Божествена същност. Чрез тези основни въпроси, човек осъзнава трансцеденталното си положение и това, че той далеч не е свързан само със светските нужди, а съдържа в себе си нещо много по – велико. Човек се пробужда към действителната си природа – Божествената, и започва да търси начини да я осъществи.
   Лекцията“Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш” е базирана на Философията и Ученията на древният Изток, и дава възможност да бъдат разбрани пет основни категории: Абсолютната енергия – Бога - (Ишвара; или още Абсолютният принцип – /Дхарма/), живите същества – (джива), сетивната материална природа – (пракрити), вечното време – (кала) и дейността - (карма); те са взаимосвързани и обяснението за тях, структурира цялостната Космическа философска система, в която човек търси мястото си.
   Чрез редица размишления, човек осъзнава действителното си състояние и разбира че, действителното състояние на обусловената му душа е във вечната необусловена природа. Събужда се потребността от реализиране на Божествената единица, която живее във всеки човек и материала “Санатхана Дхарма. Мъдростта да се Себереализираш” практически е насочен към предаването на истината за вечният дълг, а не на земният - (светският), и разработката на Лора Йордакиева посочва пътят за постигане на пожеланата Духовна Самореализация.