Книги  |  Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии  ||||
Представяне на книгата “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии”
Книгата има издание през 2006 г.

   Книгата “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии” представлява сборник, който е съставен за всички, които желаят да се обърнат към елексирите на Природата и да придобият нова култура на храненето и употребата на билки, разбиране за методите на терапията с кристали и метали, познание за ефектите от работата с цветове и аромати. Книгата поднася информация за онези, които търсят осъзнаване как по естествен път с ценните природни продукти, биха могли да си дарят целебни сили и здраве - публикацията поднася запознанство с Природотерапиите.

 

   Авторката на настоящото издание, работи от доста години с Алтернативните лечения и терапии, и ги представя на интересуващите се от тях, тъй като терапиите въздействат пряко на физическото, умственото и емоционалното здраве на човек, и са много полезни – носят преки и директни ефекти. Едни от основните Алтернативни лечения и терапии, с които работи Лора Йордакиева са: Ароматотерапия, Цветотерапия (или Хромотерапия), Минералотерапия (или Кристалолечение), Металотерапия, Фитотерапия (или Билкотерапия; /тук се включва и Дървесотерапия – Дендротерапия/), Хранолечение, Музикотерапия (или Звукова терапия), Танцотерапия, Художествена Арт терапия (или Трудотерапия), Масаж, Йога, Аюрведа, Тантра, Фън Шуй и Дзен терапия, Психотерапия, Невротерапия, Природотерапия, Екотерапия, Ерготерапия - Социална терапия, Лечебна педагогика и Алтернативна рехабилитация.

   Поради това, че всеки един раздел (от гореизброените терапии) е много всеобхватен и за него може да се напише отделен том, не е възможно подробно да се разгледа всичко за всяка терапия, само в едно издание. Настоящата книга включва основни описания на природни дарове и продукти (и ефектите от тяхното ползване) от следните клонове на Алтернативната медицина: Ароматотерапия, Цветотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Билкотерапия и Хранолечение. Публикацията се занимава с описанието на въздействието на храните, билките, етеричните масла, металите, минералите и цветовете върху човешкото тяло.

   Другите клонове: Музикотерапия, Танцотерапия, Художествена Арт терапия, Екотерапия, Ерготерапия, Масаж, упражнения от Йога, техники на Аюрведа, Тантра и на Фън Шуй и Дзен терапия, е добре да се показват на практика (нагледно) и е много трудно единствено теоретично на бъдат отразени и описани. В тях става на въпрос не само за съвети, които се прилагат и следват, а и за техники, които трябва да бъдат показвани и обяснявани директно (лично); и също така, за много дълбока Философия, която следва да се изрази доста подробно. Ето защо, относно тези терапии – те се показват нагледно (пряко), а в предходните си книги, Махатмадеви е описала доста от това, което може да се запише (в ръководства и книги) за Йога, Тантра, Аюрведа и Дзен. Лора Йордакиева е отразила основният път на Йога и правила от Аюрведа и Тантра, също и принципите на Дзен в досегашните си публикации, (като в тях е прибягнала до прилагането на фотоси, за да демонстрира нагледно техниките
/доколкото това е било възможно да се направи дистанционно/) и който се интересува, би могъл да се запознае от предишните издания на Махатмадеви с Йога, Тантра, Аюрведа и Дзен.

 

   Думата "Сенсотерапия" в заглавието на книгата “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии” е измислена като абстрактно понятие. Това е творчески принос и творческа имагинерна добавка на автора, съдържаща хитър подтекст – препратка на ума към нещо много точно. "Сенсотерапия" е една обобщаваща дума, която прави паралел и подтиква ума, да се сети за Алтернативните терапии и лечения; но в действителност, в българският език, няма такава съществуваща дума. Автора на изданието е измислил тази дума като сбор от английското “Sens”, (“Sensation”) – “чувство”, “усещане” + терапия, за да постави кратко, но описателно заглавие. Махатмадеви смята и знае, че наистина всички терапии се докосват не само до тялото, но и до душата, до чувствата ни, до сетивата, и че една терапия трябва да се разпростира (като дълбочина) чак до аурата, за да има дълбок и траен ефект. "Сенсотерапия" – думата отразява изобилие от възможности на Природолечението, които реализирани, биха дали най – доброто и комфортно чувство на човек, за което се сеща в момента и което би могъл да си представи. В основата на тази дума, автора на книгата влага всички Релаксиращи и Креативни терапии, и алтернативни техники от Природолечението. "Сенсотерапията" (както пояснява Махатмадеви) е синтез на всичките терапии и лечения на Алтернативната медицина, събрани в едно мигновение; а разгледаните в сборника раздели Ароматотерапия, Цветотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Хранолечение и Билкотерапия, са извлек от една цялостна наука за живата ни връзка с Природата и правилното ни общуване с нея.

 

   Изданието е продължение на идеите на авторката за лична  Себереализация, възход и поддържане на добро здраве, които (идеи) са били основното мото и в досегашните публикации на Махатмадеви. Словото на Махатмадеви, винаги е носело послание за по – добър и смислен живот, за правилен начин на живот, който дарява сила, градивност и просперитет.