Книги  |  Точно сега – (инициатива за решаване на Световен проблем)  ||||
Представяне на изданието "Точно сега" – (инициатива за решаване на Световен проблем)
Книгата има публикация през 2014 г.

   Изданието “Точно сега” представлява инициатива (от страна на авторката Махатмадеви) за решаването на един от най – наболелите Световни проблеми – проблемът с автомобилните катастрофи. Материала от книгата е поръчков – разработен е по молба на автора на филма “Духовен Апокалипсис” - Георги Светославов Георгиев. Писателката Лора Йордакиева – (Махатмадеви) публикува в книгата “Точно сега”, своята писмена разработка към филма “Духовен Апокалипсис”. Чрез философската си разработка, Лора Йордакиева прави персонално предложение за решаване на проблема с пътно – транспортните произшествия. Труда на Махатмадеви вгражда идеята за ползването на Етиката, Йога, Будизма и Бойните изкуства като основа за побеждаването на проблемът с автомобилните катастрофи и проблемите на живота въобще. Това е една нестандартна, много различна и нетипична писмена работа, която би породила вълнения у мнозина, и която прави нас и света по – добри!

   Писмената работа на Махатмадеви се появява, тъй като в качеството си на Магистър по Философия и Експерт в областта на Източните учения и практики, Лора Костова Йордакиева - (Махатмадеви) е поканена за участие във филма “Духовен Апокалипсис”. Лора е помолена да напише кратка философска разработка, в която да предложи лична идея за решаването на един много тежък проблем – този с автомобилните катастрофи, и идеята да бъде свързана с визиото на Източната Духовна позиция, но да може да се ползва в света на западния човек. Така Лора Йордакиева създава текста на изданието “Точно сега”; а за филма “Духовен Апокалипсис”, Лора прави също и демонстрация (относно разработката си); Лора е един от авторите на сценария на филма, и също така, тя е помолена да даде съгласие, да се ползват и други нейни материали при сътворяването на филма.

   Текста на изданието “Точно сега” е направен в стила на Лора Йордакиева - (Махатмадеви) – на базата на нейните приложно – практически умения и познания в областта на Източните учения - (в случая, най – вече по Йога, Будизъм и Бойни изкуства). Заглавието “Точно сега” идва от основната изложена теза от страна на авторката, а именно, че в едно пътно – транспортно произшествие, може да пострада или да загине всеки един от нас и това, може да се случи ТОЧНО СЕГА !

   Писменият труд на Махатмадеви, отразява едно различно гледище; отразява дълбочина и живително прозрение; отразява именно това, заради което е поканена Лора (за филма на Георги Светославов Георгиев) ... Авторката е направила материалът си според очакванията, и е изпълнила успешно задачата, за която е ангажирана. Книгата е публикувана като подтик за справяне с трудностите на битието. Текста й е култов, и би бил значим за мнозина!