Книги  |  В очите на Морала  |||
Представяне на книгата “В очите на Морала”
Книгата има издание през 2010 г. (и има подготвено за печат второ издание, същата 2010 г.).

   Книгата “В очите на Морала” като жанр е модернистична аналитична публицистика - философска монография, която подава информация на читателите, за фундаментални теми. Тази книга възниква във връзка с много получени писма от авторката Махатмадеви – писма на хора, разкриващи свой лични страдания и неволи, които хора търсят авторката като личен психолог и съветник. Хората имат общото питане 'как да изцерят своята емоционална и психична рана?' и търсят начин, да приемат нещата по – спокойно. В опита на авторката, да отговори на веднъж на мнозина, се ражда книгата “В очите на Морала”, като най - засилено в първата част на изданието, се говори за проблема с болката. В публикацията, самата авторка пише материала на база лично преживяване, на базата на изпитани неща на нейн гръб, на базата на това, че самата авторка се е сблъсквала с тези проблеми и със същото страдание, за което й говорят хората в писмата си (на чиито писма, авторката отговаря в сбита форма, пишейки тази книга). В изданието “В очите на Морала”, Махатмадеви отразява някои основни съждения във връзка с успокояването на психичната болка. В първата част на книгата, авторката пише общо за болката като проблем и за това, как трябва да се гледа философски на нещата, когато човек има лична болка. В изданието, Махатмадеви показва това, че страданието е нещо лично и ние трябва да сме много внимателни за себе си и състрадателни към другите.

   Освен темата за изцелението от психичното страдание, което се натрупва в нас, авторката говори (предимно във втората част на книгата) и за етичното поведение, което следва да имаме, защото когато имаме такова поведение, ние ще прозрем идеята, че само при това условие – (ако действаме винаги нравствено), ние ще се чувстваме добре и нещата в живота ни, ще са наред; а самото психично страдание ще може да отпадне (или поне в много голям процент – да намалее), понеже ние ще се научим, да се тревожим не толкова за това 'как изглеждаме в очите на хората', а 'какви сме наистина пред лицето на Морала' – (така обяснява самата авторка в книгата, и това е изключително силна идея, която авторката поднася, вкарвайки различно от досегашното светоусещане на хората). Така, за да се стигне до проблемът със страданието и неговото изцеление, всички преди това трябва да са на ясно, защо е необходимо да бъдат етични хора и ще осъзнаят, как гледната им точка може да се промени, когато подходят към страданието по философски начин – не дребнаво (от егото), а широкоспектърно – (от душата си) – (това е основна теза, която авторката на изданието засяга подробно, насочвайки хората към вътрешната им интелигентност и Самореализация). Авторката винаги (чрез изданията си и по принцип) е правила точно това - насочвала е хората към личностното им израстване и към хуманността, и това е залегнало във всичките й публикации – в тази - също. Най - важното нещо, което е заложено в основата на Познанието, предавано чрез Махатмадеви, това е идеята за Себереализацията. Това са екзистенциални теми (оставени в тази и в предходните книги на авторката), които (теми) сериозно могат да доведат хората до прогрес и до самоусъвършенстване.

   Основните казуси на тази книга са:

    Как да се излезе от унинието, (когато в човек има някаква лична болка)?

    Kак да се извлече мъдростта?

    Kак да се погледнат нещата извън негативното и печалното състояние, до което води страданието?

    Kак се цери страданието?

    Защо и как, етичното поведение помага?

    Kак самата Философия и Психология, могат да помогнат на човек да се справи с личната си емоционална рана?

  Авторката е разгледала въпросът за страданието и въпросът за етичното поведение на личността като цяло, за да помогне осъзнаването на всеки човек, как би могъл да постъпва в момент на лична болка, и авторката е насочила търсещите към позитивният подход за справяне с терзанията, вкарала е идеята за по – философското насочване към страданието.

   В книгата има моменти, в които са цитирани (като примери или като оставени идеи) части от писма на хора, свързани с авторката. Писмата са приложени в изданието като документално четиво към теми, за които това се е налагало, за да се разгледа по – обстойно даден проблем или становище, (а анонимността на хората, чиито писма са цитирани, е запазена). Ползвани са на моменти и цитати от бележити мислители, които имат изказвания по въпросите, за които се говори по дадена тема в изданието, и така книгата стои много обогатена и е подплатена с мъдрите изказвания на още авторитети, освен само на авторката, като главен авторитет, отразяващ определени идеи в книгата (си). Авторката Махатмадеви е използвала в конкретни случаи и някои от свойте лични писма – отговори до различни хора, и като се самоцитира, тя (Махатмадеви) открива мисленето си по дадени въпроси, които са свързани с изданието. Като цяло, авторката се е опитала да представи своята позиция по темите в книгата и да насърчи всички свой читатели към креативно мислене.

   Авторката е написала всичко към читателите в тази книга, защото е придобила мъдрост, израствайки в животът си по трудният начин - (срещайки много несгоди, болки и неволи; докосвайки се до негативни личности и злонамерени хора; запознавайки се от близо с несправедливостта; страдайки физически от тежко заболяване; докосвайки се емоционално и психически до нечестни лица; и имайки суров живот). Точно поради трудностите, които Махатмадеви е имала (и има), тя оставя материала на книгата си просто като човек – като човек, които знае човешкото и болките на човешкото. Махатмадеви, отдавайки (и в тази книга) мъдростта си, която е чисто по човешки изстрадана, оставя и тази (поредна своя) публикация като важна част от Учението, което е било положено и в предходните й издания (на авторката). Това издание е един (така да се каже) по – модерен начин, Махатмадеви да предаде (отново) посланията на Духа - за доброто, за етичното, за реализирането на самият човек, за хуманността и още много други екзистенциални послания. Махатмадеви дава посланията към хората по всякакъв начин – традиционен, нетрадиционен, модерен, различен … В тази книга пак, Деви е актуален Духовен лидер – лидер, който може спрямо времето и мястото, да отрази (и отразява) идеално, каквото е нужно за останалите и Махатма като автор, успява да намери най – точният подход, за да се докосне до всички и да продължи да ги води по светлият път на Самореализацията!

   Книгата “В очите на Морала”, се е появила на бял свят най – вече, защото авторката Махатмадеви е прочут филантроп, който (която) винаги гледа да служи първо на другите и посвещава своето време, дейности, пари (когато има такива) и репутацията си, за благотворителност първо към хората. Алтруистичните действия на авторката, се дължат на това, че тя непрекъснато прилага практически идеята за хуманизма и помага на човечеството с множеството си дейности, които движат хората към Себереализацията им. Тази книга изразява същото нещо и е такъв пътеводител! (За онези, които познават авторката лично, е ясно че, примера за хората от Махатмадеви, идва не толкова от написаното
/теоретично/ в това издание /или в другите предходни издания/ от Лора Йордакиева, а примера идва от Нравствеността, която Деви  реално прилага всеки ден, всяка минута! А това, че е написана тази книга /и останалите книги/ от Махатмадеви, е част от външните действия на добруване към света на Лора Йордакиева. Делата на Махатмадеви са любов и всеотдайност /към хората/ от най – висш характер!). И ето такава е тази книга – идва от човек, който прилага Етиката в своят начин на живот и за това, такъв човек може да отрази и покаже идеята, за какво е необходимо нравствената позиция (в живота) да се отстоява винаги; и понеже авторката на изданието е познала и света на болката, тя за това и със свобода, говори по проблема за страданието. Или казано най – общо, “В очите на Морала” е книга, подстрекаваща към правилните нравствени реакции във всяка житейска ситуация и спомагаща за изчистването на личната болка, спомагаща за изчистването от емоционалните и психични страдания, които хората са получили в животът си. Книгата разказва за делата на хората, които трябва да бъдат извършвани от гледна точка на Истината и Нравствеността. Авторката е представила своята позиция по темите и това, в което силно вярва (и на което се прекланя). Писала е за всичко, като е била естествена, непресторена и самата себе си, като дори на моменти, читателят ще може да види в дадена ситуация, как е действала (и как действа) самата Махатмадеви, защото от някои от приложените в публикацията (в суров вид) материали, това се (под)разбира много ясно.

   “В очите на Морала” - това е една богата философска книга, която може да открие на търсещите, нови хоризонти или да разкрие гледни точки, за които търсещите, не са се сетили преди … В книгата, читателите ще намерят (поне частични) отговори на свои лични питания. Всички хора, попаднали на тази публикация, ще изпитат радост от поредното качествено и силно четиво на Лора Йордакиева – Махатмадеви.