Галерия  |  Видео |||
Видео за открване на дейността с потребителите на "Социално терапевтичният център" по Проект "Социално терапевтичен център" - (изказване на Ръководителят на Проекта - Зоя Пехльова) 1
Видео от Националната приложно-практическа Конференция по Проект "Социално терапевтичен център" - (изказване на Релакс терапевта и Невро терапевта - Лора Йордакиева) 2
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Минералотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 3
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Минералотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 4
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 5
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 6
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част трета на материала) 7
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част четвърта на материала) 8
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част пета на материала) 9
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част шеста на материала) 10
Видео от чоасовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част седма на материала) 11
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част осма на материала) 12
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част девета на материала) 13
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част десета на материала) 14
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част единадесета на материала) 15
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Йога терапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част дванадесета на материала) 16
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Цветотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 17
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Цветотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 18
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Фън Шуй терапия към Проект "Социално терапевтичен център" 19
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Ароматотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" 20
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Хранолечение към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 21
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Хранолечение към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 22
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Билкотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 23
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Билкотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 24
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Металотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част първа на материала) 25
Видео от часовете на Лора Йордакиева по Металотерапия към Проект "Социално терапевтичен център" - (част втора на материала) 26
Видео от Филма "Духовен Апокалипсис" (с участието на Лора Йордакиева) 27
Видео от Филма "Нови възможности за социално включване" (с участието на Лора Йордакиева) 28