Портфолио  |  Кратко представяне на книгите на Лора  |||
Кратко представяне на книгите на Лора

   Общо (много кратко) представяне на книгите на Махатмадеви – какво разглеждат* – (Бел. ред. – *Подробното представяне на публикуваните книги на Лора Йордакиева, можете да видите на сайта в сектора Книги; тук е включено само кратко представяне на изданията).

 

- Книгата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” се занимава с Духовната сила в пътят на Йога, както и в някои религии и основни Духовни Учения. Като най – голяма тежест в изданието, се поднася идеята за Себереализацията и Самоусъвършенстването. Авторката чрез публикацията, отдава преклон пред Честта, пред Духа и Морала. Тази книга представя отношението между търсещият и Великият Дух. Тук се отразяват пътищата, чрез които практикуващият достига до Божественото, до Великият Дух и се показва, че най – важното нещо е това, човек да се слее с Божественото начало, със Световният Морал, с Космическият Дух, с Абсолюта. Тази книга поднася жанровете Белетристика, Философия и Езотерика, и направлението Магически реализъм по много стилизиран начин, и в България, това е единственото подобно издание. То донася на авторката огромно признание още през 1998 г. и в сферата на Философията, Езотериката и Духовната литература (на куп), това е книга наистина събудила жив интерес в страната, (а за вървящите в Духовната стеза, изданието е ключово). Лора Йордакиева пише книгата, когато е на 17 год. възраст и успява да я публикува почти веднага след това. Книгата става и със световно признание, тъй като 2005 г. е публикувана на английски език и е разпространена на различни места в чужбина.   

 

- Книгата “Сидхана. Йога всеки ден” е учебник, класическо практическо ръководство по Йога, представящо важни основни техники от Йога, богато илюстрирани със снимков материал. В книгата се разглеждат различни Йога техники – дихателни, релаксиращи, медитативни, физически; дадени са и главни насоки при хранителният режим на практикуващите Йога. Публикацията предава и Философската страна на Йога, освен чисто практическата, така че тук (чрез авторката), Йога се показва на теория и на практика. Книгата приема допълнителна тежест с това, че съдържанието й е представено пред потребителите на Проекта “Социално теапевтичен център”, реализиран от СНЦ “Опора.БГ” (при пряката работа на Лора Йордакиева с потребителите) и също така, съдържанието на книгата е представено пред ЮЗУ “Неофит Рилски” във връзка с обучение по Проекта “Социално теапевтичен център” при защитата на Дипломната работа на Лора Йордакиева – “Релакс терапията като основен похват за социално включване”. Чрез представеното съдържание на тази книга и голямото признание, което получава Лора Йордакиева (като Релакс терапевт), се помага реализирането на Социалната терапия и Лечебната педагогика в България. Практиките, които се разглеждат в книгата, се представят от авторката не само по Проекти към различни Сдружения, а и като свободен доброволен труд, извършван от страна на Лора Йордакиева към търсещите. Материалите от тази книга (и от всичките издания на Махатмадеви) са помощни средства при провежданите от авторката (като доброволен труд) терапии и обучения по Социална терапия и Лечебна педагогика - Релакс терапия – (Йога терапия, Ароматотерапия, Mинералотерапия, Цветотерапия, Билкотерапия, Хранолечение, Металотерапия, Фън Шуй терапия, Дзен терапия, Аюрведа, Тантра и Природотерапия), по Арт терапия, Приложно изкуство, Психотерапия, Невротерапия, Бойни изкуства, (Източна) Философия, Алтернативна медицина и рехабилитация, обучения за Самореализация и Самоусъвършенстване, тренингови дейности за Себеизрастване и Себереализиране, и Социални дейности от подобен род.

 

- Книгата “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” отразява Философията на смъртта (от гледна точка на Източното мислене - на Йога и Будизма) и начина за постигане на Освобождение (от кръговрата на зависимостта) по време на процеса умиране и в смъртта. Проблематиката на книгата е тежка, но много актуална, и за сега, това е единствената подобна публикация в България, която разглежда тези въпроси. В изданието се говори още и за Физическият, Астралният и Каузалният свят; както и за Духовните практики, чрез които може да се постигне Освобождение. Тази книга има допълнителна сериозност и тежест, тъй като нейното съдържание е представено от авторката на написаното в академичните среди – Лора Йордакиева прави текста на книгата си като своя Дипломна работа (за Магистър по Философия); Дипломната работа се казва “За изкуството на смъртта” и е защитена с отличен, като така текста на настоящата книга приема и тежестта и признанието от една много сериозна академична среда – тази на СУ “Св. Климент Охридски” – (това е отново директно признание за работата на Лора Йордакиева).

 

- Книгата “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии” дава основни насоки в Алтернативната медицина и нестандартните Природотерапии. Разглежда 6-ст основни раздела: Ароматотерапия, Цветотерапия, Минералотерапия, Билкотерапия, Металотерапия и Хранолечение. Тук се предават интересни възможности на Природолечението и се говори преди всичко за терапевтичният ефект на билките, етеричните масла, храните, цветовете, металите и минералите. Изданието е помощно средство на търсещите правилен природосъобразен начин на живот и е полезен сборник, който показва възможностите на Алтернативната медицина. Книгата приема допълнителна тежест с това, че съдържанието й е представено пред бенефициентите на Проекта “Социално теапевтичен център”, реализиран от СНЦ “Опора.БГ” (при пряката работа на Лора Йордакиева с потребителите) и също така, съдържанието на книгата е представено и пред ЮЗУ “Неофит Рилски” във връзка с обучение по Проекта “Социално теапевтичен център” при защитата на Дипломната работа на Лора Йордакиева – “Релакс терапията като основен похват за социално включване”. Чрез представеното съдържание на тази книга се помага реализирането на Социалната терапия и Лечебната педагогика в България. Терапиите, които се разглеждат в книгата, се представят от авторката не само при работата й към различни НПО, а и като свободен доброволен труд, извършван от страна на Лора Йордакиева към търсещите. Материалите от тази книга (и от всичките издания на Махатмадеви) са помощни средства при провежданите от авторката (като доброволен труд) терапии и обучения по Социална терапия и Лечебна педагогика - Релакс терапия – (Йога терапия, Ароматотерапия, Mинералотерапия, Цветотерапия, Билкотерапия, Хранолечение, Металотерапия, Фън Шуй терапия, Дзен терапия, Аюрведа, Тантра и Природотерапия), по Арт терапия, Приложно изкуство, Психотерапия, Невротерапия, Бойни изкуства, (Източна) Философия, Алтернативна медицина и рехабилитация, обучения за Самореализация и Самоусъвършенстване, тренингови дейности за Себеизрастване и Себереализиране, и Социални дейности от подобен род.

 

- Книгата “Горещи въпроси – актуални отговори” представлява сборник с алтернативни мнения на авторката Лора Йордакиева на житейско - психологични теми и въпроси, който сборник е съставен по публикациите на Лора Йордакиева към в-к “Конкурент” – по статии и интервюта на авторката и по материали от личната й рубрика, която е водила към вестника – “Горещи въпроси” - (в личната рубрика на Лора Йордакиева към вестника, са й задавани /на Лора/ въпроси от читатели на вестника по множество разнородни житейски и психологически теми, и авторката е давала чрез страниците на вестника, свойте отговори). Книгата е съставена, за да отговори на молбите на читателите на Махатмадеви, Деви (Лора) да събере на едно място свойте публикации, които е имала към в-к “Конкурент”, и изданието получава прякото признание директно от самите читателите на Лора Йордакиева – Махатмадеви.

 

- Книгата “Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология” представлява книга по Философия, която представя диалектическата онтология като предмет от/на Философията и разглежда темата за свободата и вярата от гледна точка на предмета диалектическа онтология (диалектика). Стила на изданието е академичен; записан е в строга университетска форма и книгата е полезна предимно за научните среди, за хора, които изучават Философия. Тази книга също има допълнителна тежест и сериозност, които идват от това, че текста на книгата е бил представен от авторката като нейна Курсова работа по диалектика към СУ “Св. Климент Охридски” и отличната оценка, която получава авторката е силно признание за дейността, разбиранията и работата на Лора Йордакиева, така че и това издание, носи академичната тежест в себе си и е оценено от най – добрият Университет в България.

 

- Книгата “В очите на Морала” е представена в две части. В първата част, се разглежда проблема с житейската болка и страдание, и тук изданието се явява като помощно средство за изцелението от емоционалните и психични човешки рани. А втората част на книгата, се занимава с проблема за Морала и тук книгата се явява като издание, разглеждащо спонтанното изпълняване на нравствените действия. Тази книга е направена от авторката, след като мнозина нейни читатели са я помолили за написването на това издание, чрез което да им отговори на множество техни наболели въпроси. Книгата получава заслуженото пряко признание на търсещите и публикацията тежи със своята сериозност пред читателите, които оценяват изданието като наистина стойностно за тях и както при всички предходни публикации на Махатмадеви, читателите са отправили множество благодарности към авторката, заради положеното от нея усилие, да им представи настоящата книга и заради актуалната информация в самата книга.

 

- Сборника “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” - (т. 2) съдържа публикуван материал на м.ф. Лора Йордакиева – “Санатхана Дхарма – Мъдростта да се Себереализираш”, които (материал) представлява лекция на Лора Йордакиева, направена за Научната конференция по Психология, проведена от 07.10.2005 г. до 09.10.2005 г. в гр. Варна. Разработката на Лора Йордакиева представя темата за Духовната Самореализация и висшият (истинският) дълг на човека, извън света на светските нужди. Лекцията е сериозният принос на авторката в областта на Източната Философия за Научната конференция по Психология и получава признанието освен на участниците в самата Конференция, то и на още десетки читатели на сборника “Психологията пред предизвикателствата на Новото време”, които се интересуват от подобни научно – тематични проблеми.

 

- Книгата “Наръчник с приложни материали по Социална терапия” представлява учебно ръководство публикувано по Проекта “Социално терапевтичен център”, което предава опит в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика, и дава насоки как Лечебната педагогика и Социалната терапия да бъдат прилагани в “Социално терапевтичен център”. Наръчника съдържа публикация на м.ф. Лора Йордакиева като един от основните терапевти по Проекта. Материала на Лора Йордакиева е озаглавен “Релакс терапия” и предава знанието, как да се работи в “Социално терапевтичен център” с терапиите: Йога терапия, Аромотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Хромотерапия – (класическа Цветотерапия), Фън Шуй терапия, Хранолечение и Билкотерапия, които са част от голямата Релакс терапия (или т.нар. Програма “Релакс”), която (Релакс терапия) е една от основните терапии, които Лора Йордакиева прилага по Проекта “Социално терапевтичен център”. Лора Йордакиева оставя образец и модел, как и други терапевти (ако такива бъдат обучени), биха могли да работят в “Социално терапевтичен център” с Релакс терапиите. Материала показва и отчита също и самата работа, извършена от Лора Йордакиева по Проекта (относно Релакс терапиите). Изданието има академична тежест и признание, тъй като е работено под редакцията на ЮЗУ “Неофит Рилски”. Другите автори на материали към наръчника са: гл.ас. д-р Стоян Везенков, Васил Ангелов, Светлана Костова и Адриана Съботинска; преводач на чуждоезикови материали е Галина Ганева; изданието е под редакцията на Зоя Пехльова и гл.ас. д-р Екатерина Митова.

 

- Изданието “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” представлява методика публикувана по Проекта “Социално терапевтичен център”, която (методика) предава опит в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика – показва се как Социалната терапия и Лечебната педагогика биха могли да бъдат прилагани в “Социално терапевтичните центрове”. Изданието има академична тежест и признание, тъй като е работено съвместно с преподаватели от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Методиката е в съавторство с Галина Ганева, Ралица Цекова и гл.ас. Елка Горанова, и е под редакцията на Зоя Пехльова.

 

- Книгата “Пръски от Извора на Джнана - афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви” включва мисли, афоризми, сентенции, максими, философски фрази и изказвания от Лора Йордакиева – Махатмадеви. Те са извадка от беседи на Лора, от нейни лекции, от някой нейни публикации, от нейни интервюта и писани от Лора писма до различни хора, (които са искали отговорите й по редица въпроси). Събраните мисли на Лора Йордакиева тук, се отнасят за различни неща, които са я вълнували и са от нейният свят, от материалният и Духовният свят. Поради това, че Лора пише и умее да говори в различни стилове, тук се виждат нейни афоризми за живота, за свободата, за силата на волята, за моралното поведение, за Божествената реализация, за успеха, за добротата, за житейският избор, за превъзходството, за еротиката, за емоциите, за истината и лъжата, за доброто и злото, за мъдростта и смирението – все фундаментални теми, които са значими за всички ни. Тук има директни мисли, записвани в стил Дзен, и строфи, сякаш попили самият Будизъм; има извадки от водените от Лора лекции по Източна Философия; има сентенции на Лора, изричани от нея при воденето на уроците й по Бойни изкуства; или директни извадки от интервюта или от писма на Лора. Книгата е съставена, за да отговори на молбите на читателите на Махатмадеви, Деви (Лора) да събере на едно място (поне част от) свойте афоризми, и изданието получава прякото признание директно от самите читатели на Лора Йордакиева – Махатмадеви, от критици и писатели – колеги на Лора.

 

- Книгата “Точно сега” представлява инициатива (от страна на авторката Махатмадеви) за решаването на един от най – наболелите Световни проблеми – проблемът с автомобилните катастрофи. Материала от книгата е поръчков – разработен е по молба на автора на филма “Духовен Апокалипсис” - Георги Светославов Георгиев. Писателката Лора Йордакиева – (Махатмадеви) публикува в изданието “Точно сега”, своята писмена разработка към филма “Духовен Апокалипсис”. Чрез философската си разработка, Лора Йордакиева прави персонално предложение за решаване на проблема с пътно – транспортните произшествия. Труда на Махатмадеви вгражда идеята за ползването на Етиката, Йога, Будизма и Бойните изкуства като основа за побеждаването на проблемът с автомобилните катастрофи и проблемите на живота въобще. Книгата е публикувана като подтик за справяне с трудностите на битието. Текста й е култов, и би бил значим за мнозина!

 

   Категоризирани, книгите на Лора Йордакиева, могат да се класифицират най – общо като литературно – философки, социално – психологически и образователно - терапевтични творби.

   Публикациите на Лора Йордакиева – (Махатмадеви) отразяват и предават основни идеи по Философия - (Класическа и Източна Философия), Литература, идеи за Себеусъвършенстването, за Силата на Духа, за Йога, Будизъм, Дзен, Дао, Тантра, Адвайта Веданта, Аюрведа, Санатхана Дхрама, Социална терапия, Лечебна педагогика, Алтернативна медицина и рехабилитация, Психо и Природо терапия. Основно в изданията на Махатмадеви, се набляга върху идеята за Самореализацията, идеята за Хуманизма, за правилните Етични действия на хората, за Самоусъвършенстването, за търсенето на връзката на човека с Висшата Духовна Сила и методите, човек да се свърже с тази Висша Сила (Велик Дух) и да се реализира в Чистата Космическа Енергия, да стане едно с Твореца.

 

   Творбите на Махатмадеви поднасят креативност, възход и пробуждане към по – доброто, към пречистването, към Духовното реализиране.

   Големи части от книгите на Махатмадеви, се ползват като материал за лекции и при водене на практически курсове по темите, които засягат изданията.

   В България, Лора Йордакиева – (Махатмадеви) е наложена като автор и още от 1998 г., (когато е излязла от печат първата й публикация), Махатмадеви предизвиква сензация и огромен интерес с това, което поднася на читателите. За търсещите Познанието хора и за личностите, насочени към пътят на Духовната практика, за пробуждащите се души от България и чужбина, Махатмадеви е водач и Духовен лидер или (както скромно се изразява Лора Йордакиева) просто приятел - творец.