Портфолио  |  Любопитни факти за Лора|||
Любопитни факти за Лора

   Малко след като на 03.10.1975 г. се ражда Лора Йордакиева, нейният дядо Лазар Пехльов от гр. Пещера (на когото кръщават Лора, който е ерудиран и високо образован – с три висши образования), казва на роднините си, че ‘това е едно много специално дете, което ще изпълни изключително ценни дела през животът си’, казва, че ‘Лора е по - различна от всички, много е уникална’. Роднините отговарят, че ‘няма как, той да знае това’ и че ‘сигурно той им говори така, защото Лора е кръстена на него’ - (бел. ред. - позната е като Лора на Лазар),а дядото на Лора заявява, че ‘като не му вярват на него, времето ще им покаже само’.

 

   Според някои източници, когато Лора Йордакиева е на 4-ри години –(бел. ред. – според други източници, когато Лора е на 7-ем години),се обвързва с Пътят на Бойните изкуства и Йога, и заявява, че ‘продължава практикуването на Бойни изкуства и Йога от предишните си прераждания’ и че ‘следва този Път от много отдавна’. Бойните изкуства и Йога, са част от цялостният Път на Лора, който (Път) включва всички практики и дейности на Лора Йордакиева, които (дейности и практики на Лора), са вече ясни и познати за всички ни към днешната дата и са като визитна картичка на Лора.

 

   Когато Лора е на 8-сем години, започва да чете и изучава Кафка, Ницше, Киркегор, Шопенхауер, Хегел, Декарт, Паскал, Монтен, Камю, Конфуций, Аристотел, Платон, Соловьов, Бердяев, Фройд, Юнг и още редица видни Философи и Психолози, като игнорира много от материала преподаван й в Училище и отхвърля (според нея) излишния. Абстрахира се от част от материала воден в Училище и се самообучава по свой метод и със свои средства. Изрязва всичко излишно от информацията в Училище и вглъбена в своят свят, Лора следва Път не винаги ясен за мнозина, но характерен за нейната осъзната персона, която е на ясно, че ‘няма време за излишни неща’ и е активна преди всичко в смисленото.

 

   Книгите по Философия и Психология, до които Лора има досег от дете, се намират в личната Библиотека на нейната майка - Зоя Пехльова, която е Философ, Психолог и Педагог. Не Зоя – (майката на Лора), насочва Лора към Философията и отначало, тя въобще не знае, че дъщеря й чете Изданията и Томовете от личната й Библиотека. Това го открива случайно, когато в Учебника по Математика на Лора, намира скрита Книга на Хегел и става ясно, че докато другите смятат, че ‘Лора учи уроците си от Училище и пише домашните си по училищните предмети’, тя всъщност е ангажирана със съвсем друго и проявява различни интереси от очакваното и странни привички за възрастта си.

 

   Когато Лора е на 10 г., съобщава на роднините си, че ‘е дошла тук, за да напише и публикува една Книга’; роднините й не приемат факта, че тя говори сериозно и вземат информацията за детска хрумка, която бързо ще отшуми. Лора обяснява, че ‘това е Книга за Духа и е свързана с Източната философия’ и че ‘е изключително важна за придвижването на човечеството напред’, но близките на Лора не разбират съвсем, какво тя им говори, и не са на ясно, че Лора реално има Духовно поръчение, което възнамерява да изпълни, и че прераждането й е свързано именно с култовата “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”, дори със създаването на още няколко значими Книги, за които е избрано да се сътворят в България, но да се публикуват под писателски псевдоним на Авторката, изписан на санскрит. 7-дем години след заявеното от Лора, че ‘тя е дошла тук, за да напише и издаде една Книга’, Лора сътворява Книгата, за която говори – това е именно уникалната за България и човечеството “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”.

 

   Първата си Книга по Философия – (“Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”), Лора пише на 17-сет годишна възраст. Веднага след това, когато Лора става студентка по Философия, търси път и издава своята Книга. От тук започват Изданията на Лора, реализирани едно след друго в годините до настоящата 2014 год. – (бел. ред. – когато се оформя материала на тази статия).

 

   Малко преди краят на учебната 1994 г., докато Лора е ученичка в Техникума (в последната си година), тя споменава, че ‘възнамерява да учи Философия и то в СУ “Св. Климент Охридски” веднага след като завърши средното си образование’. Въпроса не е обсъждан сериозно и поради това, най – отначало, родителите на Лора не са затрогнати – т.е. не са възприели намеренията на Лора като състоятелни. След като през 1994 г., Лора завършва своето средно - специално образование за Дизайнер – десенатор на тъкани, една седмица преди кандидатстване за специалността Философия във ВУЗ (същата 1994 г.), Лора твърдо заявява, че ‘ще кандидатства Философия’. Близките на Лора се стряскат, че ‘няма време за подготовка за такова нещо’, но Лора е хладнокръвна и напълно уверена. За 6-ст дни, тя прави научен извлек от материали по Философия на своята майка и запаметява есенцията, която й е нужна за научно – обоснователната част за изпитите по Философия, а формата за писане на есе, оставя за себе си. Когато кандидатства по специалността Философия във ВУЗ, Лора пише, че кандидатства с едно единствено желание – ‘да изучава Философия, редовно обучение, държавна поръчка’. Лора кандидатства последователно в трите най - големи Университета в България – в този на Благоевград – ЮЗУ “Неофит Рилски”, в този на Велико Търново – “ Св. Св. Кирил и Методий” и в София в “Св. Климент Охридски” - (последният е най – важният Университет за Лора, и най – големият и знаков за България). Лора е приета навсякъде, но тя е смятала да учи в един - единствен Университет, и това е СУ “Св. Климент Охридски”, в който именно се записва да бъде студентка.   СУ “Св.

   Климент Охридски” е първият Университет в България, а специалността Философия, е най – старата (и първа) специалност. Философският факултет е първият основан факултет в Университета. Според много Експерти, изучаването на Философия в СУ “Св. Климент Охридски”, е смятано (оценявано) за най – престижно. Самият Декан на Философският факултет в СУ “Св. Климент Охридски”  (1994 г.) проф. д-р Витан Стефанов Митев, застъпва тази теза. Лора е искала да учи специалността Философия не, за да парадира, че има елитно обучение, а понеже, нея самата именно това я привлича и тегли. Лора е на мнение, че ‘освен, че Философията е изключително престижна, то са престижни (и не по – малко трудни и важни) още редица специалности’, но (както казват за Лора близките й), ‘нейната голяма любов, е Философията’.

 

   Когато Лора отива на изпита по Философия в СУ “Св. Климент Охридски”, много от останалите кандидат – студенти забелязват Лора, и удивени от малкият й ръст и чистата й по детски визия, започват подмятания: “Хей, какво става? И деца от Детската градина ли, ще кандидатстват Философия?”, “Тази май е някакъв гений и е вземала по 3-ри учебни години в 1-на, и сега още дете, е дошла да учи в Университета!”, “Я, какво малко момиченце е дошло и то да учи в Университета!”, “Хей вижте, каква сладка мъничка лолита е кандидат – Философ.”, “Ама и мъници от Детската градина ли, идват вече на изпитите тук в СУ-то?” … Подмятанията са доста; Лора ги чува, и въпреки че са забавни и я развеселяват, Лора е концентрирана в задачата – да разбере каква е изтеглената тема на изпита по Философия и да я разработи перфектно. На изпита са изтеглени две големи имена на Философи за разработка – това на Платон и това на Декарт. Лора веднага започва да пише, като от самото начало, желае да й предоставят повече листове. Нахвърля кратка чернова и започва писане на есе … Някои кандидат – студенти, които излизат от изпита преди Лора и които се намират в двора на Университета, започват да обсъждат ‘какво са писали’ и да споделят общи впечатления от изпита. Не можейки да се въздържат от превъзбуденост, споделят един на друг, че ‘са видяли една уникална кандидат – студентка’. Един от кандидат – студентите, казва: “Ей, горе в изпитната стая пред мен, седеше една мъничка изключително провокативна и интересна бъдеща студентка. Тя е ей толкова висока от земята, две педи няма, ама като седи пред мен и пише ли, пише … не си вдига главата от листа! Разпра се да пише, ви казвам, и даже иска на квесторката още листове, че тия дет’ ги беха дали, й не стигнаха! И като пише братче, та се заласва! Явно е много веща, умна и осведомена по темите, щото пише и око не й трепва. Запазила е едно такова спокойствие, пише с голяма концентрация и вдъхновение, и е направо уникална, казвам ви! Тя е ама ей толкова мъничка, една сладка като кукла, едно живо мъниче, ама ни приби всичките - пише, та се къса! Това мъничкото, ни скри шапките! …” – докато този кандидат – студент разказва еуфорично преживяното, той въобще не подозира, че жив свидетел на неговият разказ и намираща се точно до него, е Зоя - майката на Лора. Тя слуша в двора на Университета какво споделя този младеж, а преди него, е чула и други, които разказват за дъщеря й; много се е забавлявала с всички тях, и след като се е разсмяла от поредното изказване за дъщеря си, тя не издържа и прекъсва този кандидат – студент с думите: “Много се извинявам, ама аз съм майката на ‘това мъничкото’, за което говорите и да ви кажа, тя така си пише, защото наистина много знае. Философията е нейна силна страна още от дете, и за това е така самоуверена.” – в двора на Университета, настава още по – голяма еуфория и кандидат – студентите, са смаяни и шашнати! Час по – късно, долу при другите, се появява и самата Лора. Казва на майка си, че ‘е написала каквото е искала и спокойно очаква положителни резултати’. Разбира се, любопитните погледи на тълпата към Лора, не са малко. Майката на Лора, разказва на дъщеря си, какво са говорели за нея. Лора пък, споделя какво е чула за себе си още, докато е влизала на изпита. Смеят се! Забавно е, но накрая Лора казва: “Докато другите се развеселяваха за моя сметка, те се разконцентрираха от вида ми, а аз – останах спокойна и написах страхотно есе, като за отличен! Сега те, не писаха добре и ако въобще влязат в Университета, ще ми бъдат колеги, но ще учат платено. Аз ще вляза и ще съм държавна поръчка.” – това са думите на Лора. През 1994 г. в СУ “Св. Климент Охридски” има обявени в редовното обучение, държавна поръчка за специалност Философия, само 10 свободни места за момчета и 10 свободни места за момичета; останалите кандидат – студенти, които ще бъдат приети извън 20-тицата, могат да следват единствено платено. Кандидатите да учат Философия по това време, са над 2600, като повечето са момичета. Лора е сред тях. Бори се за едно от 10-те места за момичета за редовно обучение, държавна поръчка по Философия. Приета е да учи в Университета като едно от 10-те момичета, които са редовно обучение, държавна поръчка, специалност Философия – това, което Лора е посочила като единственото си желание при кандидатстването си да учи в Университета. Сравнен с останалите, случаят на Лора е уникален, тъй като никой кандидат – студент, не посочва само едно желание и записва в картонът си (когато кандидатства за Университета) над 20-сет, 25-ет желания, за да има много по – голям шанс, да бъде приет в Университета; кандидат – студентите записват различни предмети и варианти на обучение – редовно, задочно, платено, държавна поръчка и пр. Лора не се възползва от правото си да посочи над 25-ет, дори 30-сет желания като другите. Записва единственото си желание и … е приета на базата на него, като от самото начало, предизвиква изключителен интерес към себе си. Есето по Философия на Лора Йордакиева е удивително и изиграва точната роля! … Много от онези, които са кандидатствали Философия заедно с Лора и които първоначално са направили забавни подмятания относно ръста на Лора, след това, въобще не са приети да следват Философия; а тези, които са, са колеги на Лора, но учат платено. В СУ “Св. Климент Охридски”, Лора Йордакиева е запомнена като една от най – забележителните студентки (помнена и до ден – днешен), и по времето на следването си, Лора дори обучава по Йога и Източна философия, някои от собствените си Професори и Доценти, като няколко от тях, желаят да пишат заедно с Лора Книги и да са съ-Автори на общи Издания; а двете първи Книги на Лора, които Лора е написала, са публикувани от Издателството на бележит Професор по Философия на науката от СУ “Св. Климент Охридски”, с когото Лора се запознава по време на обучението си по Философия. След като Лора завършва обучението си в Университета, е канена за личен Асистент на някои от своите Професори, но Лора споделя, че ‘сега ще има друг персонален Философски път’ и отказва асистирането в Университета; отказва и съ-Авторство на Книги с всички, които я канят, тъй като има да предаде Знание, което не е преплетено с умовете на други. Характерно за Лора е това, че тя работи изключително самостоятелно и не търпи около себе си никакво, и най - вече комерсиално присъствие.

 

   Някои от преподавателите на Лора Йордакиева в СУ “Св. Климент Охридски”, са: проф. д.ф.н. Ради Радев, проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев, проф. д.ф.н. Александър Андонов, проф. д.ф.н. Любен Сивилов, проф. д-р Иван Пунчев, гл.ас. Здравко Попов, проф. Иван Калчев, проф. Лилян Ганчев, проф. д.ф.н. Стилиян Йотов, проф. д-р Иван Камбуров, проф. д.ф.н. Валери Динев, доц. д-р Недялка Видева, гл.ас. д-р Волга Стоянова, доц. д-р Искра Цонева, проф. д-р Димитър Денков, гл.ас. Христо Паунов, проф. Сергей Герджиков, доц. д-р Константин Янакиев, проф. Иван Стефанов, доц. д.ф.н. Асен Давидов, проф. д.ф.н. Николай Василев, проф. д.ф.н. Любомир Христов, доц. д-р Емилия Минева, проф. д.ф.н. Димитър Тафков, доц. Златко Стоянов, доц. д.ф.н. Анета Карагеоргиева, проф. д.ф.н. Георги Каприев, проф. д-р Витан Митев, доц. д-р Людмила Андреева, доц. д-р Лиляна Деянова и Стефка Илиева. (Бел. ред. - Титлите на преподавателите, са актуализирани 2013 г.).

   Преди 1994 г., когато Лора Йордакиева все още е учила в гр. Враца в специализираната елитна паралелка за Десенатори - дизайнери в “Техникум по дизайн и текстил”, Учител на Лора по Рисуване и Дизайн, е известният Художник и Скулптор Георги Тишков. Той е първият, който създава Лора като Изкуствовед. (Бел. ред. - И с още много големи имена е свързан житейският път на Лора – не е възможно да се изброят всички, и статията се ограничава до тези).

 

   Материала от третата написана Книга на Лора – (“Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение”), разглеждащ темата за смъртта, е използван от Лора Йордакиева и е защитен от нея (3-ри години след публикуването на Книгата й) като нейна Дипломна работа по Философия и с помощта на авторският си материал, Лора става Магистър по Философия. Някои от Книгите на Лора, имат академична стойност; други са плод на лични нейни изследвания в областта на Философията и Психологията; трети са родени от будният трепет на Авторката в областта на Литературата; четвърти пък, са издавани като Помощни средства в приложно – практическата дейност на Лора като Терапевт. Пътят с писането и публикуването на Книги на Лора, продължава и до днес, като Алфа - Книгата на Лора - (“Махатма сутра. Книгата на Великият Дух”) е преведена на английски език – (тя също е публикувана, както останалите Издания на Авторката).

 

   След участието си в Научна конференция по Психология (през 2005 г. в гр. Варна), Лора Йордакиева има и Публикация – (“Санатхана Дхарма – мъдростта да се Себереализираш”) в Сборник по Психология – (“Психологията пред предизвикателствата на Новото време”). Разработената тема на Лора, въздейства позитивно на мнозина и към Лора, продължава търсенето от Професори и Доценти от различни Университети на страната. Периодично, Лора получава покани от видни Преподаватели към ВУЗ, да бъде Обучител или поне, да асистира при воденето на отделни часове. Лора е канена за Лекции и на множество Семинари, Конгреси, Научни форуми и Конференции в страната и чужбина, но тя няма как да се отзове навсякъде. Канят Лора в различни Медии за участия, но тя приема включване към странични мероприятия изключително рядко, тъй като има свои творчески персонални Проекти, които едва смогва да изпълни. Във връзка с работата си, има периоди, в които Лора често пътува. Докато е във Враца, Лора е Автор на Статии на Житейско - психологически теми във Вестници и Списания, и е писала Лична рубрика – (“Горещи въпроси”) по актуални Житейски теми в най – големият местен Вестник (Вр.) и Вестника на Северозапада – “Конкурент”.

 

   Дейностите на Лора се оценяват на изключително високо ниво, особено имайки се в пред вид годините на Лора – тя е млада, а има множество Философско - литературни Публикации, Социално – психологически и Образователно – терапевтични Творби, и практическа реализация като Социален терапевт, Лечебен педагог, Алтернативен рехабилитатор и Философ. 

   Лора е наложен Писател – Философ Есеист с поредица публикувани Книги, които понякога са на тежки и трудни Философски тематики – насочват към израстване в Духовният път. Литературно - философските Книги и Практическите Издания на Лора Йордакиева - (Социално – психологическите и Образователно – терапевтичните) предават идеята за лична Себереализация, възход и поддържане на добро здраве, и занимават читателите с глобални въпроси по значими проблематики. Написаното и преподаваното от Лора Йордакиева, винаги е носело послание за по – добър и смислен живот, за правилен начин на живот, който дарява сила, градивност и просперитет.

 

   Известният Проект “Социално терапевтичен център”, в който Лора Йордакиева участва (2011 - 2012 г.) е иновативен, и е имал за цел да представи Социалната терапия и Лечебната педагогика за първи път в България от първият изграден в страната “Социално терапевтичен център”. Лора Йордакиева има специални заслуги към Проекта като Терапевт. Лора е Терапевт в Проекта по следните Терапии: Невротерапия, Релакс терапия – (Йога терапия, Ароматотерапия, Mинералотерапия, Цветотерапия, Билкотерапия, Хранолечение, Металотерапия, Фън шуй терапия, /Дзен терапия, Аюрведа, Тантра и Природотерапия/). В Проекта, Лора предава материала от своите Книги на практика. Заедно с екип от Преподаватели от ЮЗУ “Неофит Рилски” и други Експерти, Лора е поканена да напише Учебниците по Социална терапия, които се издават по Проекта – Методика и Наръчник.

 

   Като Учител по Йога и Бойни изкуства, Лора започва да преподава още на 14-сет годишна възраст (1989 г.) в своят роден град – Враца, а по – късно (от 1994 г. натам), Лора води часове по Йога и Бойни изкуства в София и на различни места в страната и чужбина. Характерно за дейностите на Лора Йордакиева по Йога и Бойни изкуства, е това, че труда от часовете й, е благотворителен – Лора не приема заплащане за работата си, тъй като смята, че ‘Йога и Бойните изкуства, трябва да се подаряват на хората и не бива да се комерсиализират’. Лора работи на доброволни начала и подарява труда си благотворително и относно почти всички останали свои дейности.

 

   При дейностите си в различните НПО, Лора Йордакиева вкарва Йогата и Бойните изкуства в общите занятия по Социална терапия и Лечебна педагогика които води, като даваното название ‘Йога терапия’ от страна на Лора, се отнася за часовете й по Йога; а занятията на Лора по Бойни изкуства, са под названието вкарано от Лора – ‘Дзен терапия’, а също и ‘Кемпо’. Дзен терапията и Кемпо, далеч не се отнасят до обикновени бойни техники - (нападателни, защитни и блокиращи), а при прилагането на Бойни изкуства от страна на Лора в Социалната терапия и Лечебната педагогика, Лора ангажира вниманието на потребителите повече към Медитативните и Релаксиращите Дзен и Кемпо техники, и преподава Философията на Бойните изкуства, а не само обръща внимание на бойните техники. Лора прави пригодни Бойните изкуства така, че да отговарят на идеята на Социалната терапия и Лечебната педагогика. Разбира се, Лора не изменя автентичността на никое Бойно изкуство – просто употребява от него това, което отговаря на нуждите на потребителите, възползващи се от Социалната терапия, Лечебната педагогика и Алтернативната рехабилитация. В това отношение – да се вкарат Йога и Бойните изкуства към Социалната терапия и Лечебната педагогика, Лора е иноватор и подобно нещо, не е правено до момента от никого. По Проекта “Социално терапевтичен център” на СНЦ “Опора.БГ”, където действа Лора, Лора заедно с останалите членове на Сдружението, прилага(т) за първи път в България Социалната терапия и Лечебната педагогика през първото създадено Социално заведение за това – първият изграден в страната “Социално терапевтичен център”, така че, като цяло в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика, Лора и екипът свързан с нея (под ръководството на Председателя на СНЦ “Опора.БГ” Зоя Пехльова), са абсолютните иноватори на прилагането на Социалната терапия и Лечебната педагогика в България. Проекта “Социално терапевтичен център” е идея на Председателя на СНЦ “Опора.БГ” и е изпълнен от членове на СНЦ “Опора.БГ”, сред които е и Лора Йордакиева. Проекта е труден, но много успешен. Лора действа не само от СНЦ “Опора.БГ”, а и от други Сдружения, (някои от които, са посочени в текста по - горе). Лора работи и независимо от НПО, независимо от Институции. В много от случаите, дейността на Лора не е финансово обезпечена и е на добра воля. В областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика, Лора има и личен принос с това, че тя измисля и вкарва за първи път термина ‘Релакс терапия’. Релакс терапията е сборна Терапия, която Лора Йордакиева разработва и прилага, като включва към нея следните Терапии – (отделни Модули): Природотерапия - Аромотерапия, Минералотерапия, Металотерапия, Цветотерапия, Фън шуй терапия, Хранолечение, Билкотерапия, Екотерапия, Йога терапия, Аюрведа, Тантра, Кемпо и Дзен терапия. Лора прави синтез на тези Терапии и паралел между тях, като ги обединява в общата Релакс терапия (в подгрупата на Природотерапията). Неин личен принос в областта на Социалната терапия и Лечебната педагогика, е вкараната от нея Релакс терапия (или т.нар. Програма “Релакс”) в Социалната терапия и Лечебната педагогика. По Проекта “Социално терапевтичен център”, Лора е Релакс терапевт и Невротерапевт (Биофийдбек терапевт). Проекта включва следните групови дейности: Музикотерапия, Танцотерапия, Арт терапия (Трудотерапия), Програма “Релакс”, Мотивация и Адаптация, Екотерапия и Социално предприемачество; включва и индивидуални дейности, които са: Невротерапия, Ерготерапия, Социални консултации, Работа с Психолог, Психодиагностики и Работа с Педагог. По Проекта има и общи дейности – Уъркшопи и Публични демонстрации (в които Лора също участва активно). Проекта е авторски труд на Председателя на СНЦ “Опора.БГ” Зоя Пехльова и в областта на Социалните дейности, Зоя Пехльова има специален принос за България, заради приложените за първи път в страната (благодарение на неин личен Проект) Социална терапия и Лечебна педагогика през първото създадено Социално заведение за това – първият изграден в страната “Социално терапевтичен център” и демонстрирането пред останалите личности и Институции, как се реализират практически Социалната терапия и Лечебната педагогика. Членовете на СНЦ “Опора.БГ” изпълнили Проекта “Социално терапевтичен център”, са предложили модел за всички, как и те (ако желаят и имат интерес и възможност), биха могли да прилагат Социална терапия и Лечебна педагогика в страната. СНЦ “Опора.БГ” през 2013 г. е пререгистрирано на СНЦ “Жарава”. Зоя Пехльова отново е Председател на Сдружението и ръководи първият изграден в страната “Социално терапевтичен център”, тъй като Центъра е нейна авторска идея. “Социално терапевтичният център” е роден като устойчивост на Проекта “Социално терапевтичен център” и в момента е действащ Център, предлагащ множество интересни и полезни занятия, обучения, курсове и занимания.

 

   Относно дейността на Лора Йордакиева като Художествен арт модел, тази дейност е започната от Лора още през детството й и продължава до днес, като Лора е снимана като Демонстрант по Йога и Бойни изкуства, като Портретен модел, като Еротичен модел, като Авангарден модел, като Алтернативен модел, и образа й е ползван за различни престижни цели.  Освен фотографски заснемана, Лора е отразявана и в Изящното изкуство, като предизвиква интерес с нестандартните си форми и размери – (Лора е съвсем малка на ръст, но има пищни женствени форми, които будят желания и трепети у Творците, и много Художници, Скулптури и Фотографи, поръчват Лора за свой Модел).

 

   През годините, Лора е била Модел десетки пъти, но тази нейна дейност, не е съгласувана винаги с родителите й, и като много други пъти, Лора е активна ‘на своя глава’ – типичната й самостоятелност и личен светоглед, я тласкат да действа, да твори и да участва в това, което я тегли. По този повод, когато Лора има своята първа поява в сп. “Плейбой”, тя въобще не споменава за това на близките си и те случайно научават, че Лора е на страниците на сп. “Плейбой” – научават, когато във в-к “Конкурент” пишат за Лора и поместват там нейни фотографии. Така, виждайки статиите във в-к “Конкурент”, близките на Лора разбират, че Лора има снимки в сп. “Плейбой”. Майката и сестрата на Лора, разбират първи новината и майката на Лора, казва на бащата на Лора: “Абе, знаеш ли, че дъщеря ти, се е снимала в “Плейбой”!?” … Интересна, провокативна, премерено закачлива и с рутина, Лора наистина прави това, което желае и към което я тегли сърцето! Разгръща се в сфери, които избира сама и копнее да употребява свободата си изцяло!

 

   Снимките на Лора Йордакиева за филма “Духовен Апокалипсис”, са правени при температура минус 4-ри градуса по Целзий в продължение на 12-сет часа. Заснети са основно в “Младежки дом” – гр. Враца, януари 2011 г., където специално идва екип от гр. София, за да заснеме Лора за самия филм.

 

   С всичко, което Лора прави, с всичко, което тя е, е предизвикала към себе си множество обожатели, почитатели, последователи, ентусиасти и привърженици, като дори някои нейни фенове и ценители от особен клас, са й посветили лични Произведения – Стихове и Поеми, писани за нея; Картини, на които е рисувана; Песни и Музики, създавани за нея; а също така и цели Списания и Книги, които са писани за нея или са посветени на самата нея. Лора предизвиква към себе си жива всенародна любов (може би, защото самата тя е любов и с любов, се раздава за всички!). Предизвиква и много ревност и завист, тъй като е харесвана и ценена истински!

 

   Комплекти с Книгите на Лора Йордакиева - Махатмадеви, са продавани (и се продават) на Търг за набиране на средства при благотворителни кампании. На много важни благотворителни мероприятия, Лора Йордакиева е основен дарител и помощник за осъществяването на силни хуманни идеи. Изданията на Лора, не се публикуват с цел печалба, а предимно за благотворителни каузи. 

 

   Комплекти с Книгите на Лора Йордакиева и отделни нейни Издания, са раздавани (и се раздават) като Награден фонд от различни Радио и Телевизионни предавания в София и страната. Книгите са дарени от Лора на десетки места в различни Медии и Медиите ползват тези Издания на Лора Йордакиева – Махатмадеви за Награден фонд на свои Предавания.

 

   Когато Лора Йордакиева пише и говори, Словото, което поднася, е красноречиво, богато поетично и изчистено от непристойност. Лора никога не произнася мръсни думи, много е дипломатична и премерена, обиграна в Речта си. Смятана е за Майсторка на Речта (на Красноречието) и освен Книгите, Речите, Статиите, Беседите и Лекциите й, които го доказват, то доказателство са и нейните Писма, които е писала (спонтанно) до много хора и Институции. Писмата на Лора, запазени в Личните колекции на мнозина, се считат за Съвременни шедьоври и са ценни, колкото й професионалните й Издания. Получателите на тези Писма - (бел. ред. - които са проверявани преди да се публикува текста тук), са запазили Писмата на Лора Йордакиева като нещо особено скъпо и ги четат и препрочитат. Има сведения и за продавани на Търг Писма на Лора, които са достигали невероятни продажни цени!

   Когато Лора говори пред някого, тя има леко притихнал и дълбоко спокоен и премерен глас, който носи тембъра на буквалната хармония – запленяващ и завладяващ е; успокоява опонента. Докосналите се Лора твърдят, че ‘не само думите, които им изрича Лора, са важни и са им подействали (като богата спасителна Мъдрост)’, а че ‘също така, им е подействал начина, по който пленително Лора е отдавала изказът си’. Казват, че ‘дори интонацията на гласа на Лора, е звънтяща и с бленда на четящ Поезия професионален Актьор или Диктор’ и че ‘именно това, също е толкова въздействащо, колкото и Философията, която Лора предава’.

 

   Лора Йордакиева избягва да говори официално за здравословното си състояние и се опитва да не го разкрива. Тя обаче, има много специфично заболяване, което й създава силни затруднения и поради което именно, това, което върши за хората, е толкова ценно. Лора понякога прави неща, които са непосилни за нея, но въпреки всичко – действа за другите. Лора не позволява на нас, запознатите с нейното положение, да говорим за здравословните й трудности, но според нас, е важно да се знае, че Лора – това малко момиче, изпълнява задачи наистина над възможностите си и мисли за нас, когато ние сме тези, които следва да мислим за нея и да й помагаме. Много трудните условия и състояния, от който Лора работи посвещавайки се на хората, я прави за нас, които я познаваме Лора - (Махатмадеви), толкова скъпа и почитаема! Ценно е всичко, което е създадено от Лора Йордакиева! То тежи със стойност – Духовна стойност!

 

   През годните, от детска до зряла възраст, освен познатите ни за Лора дейности (тип спортни форми, които е покрила), Лора се е занимавала и с: Класически балет, Модерен балет, Модерни танци, Ориенталски танци, Индийски танци, Еротични танци, Художествена гимнастика, Аеробика, Каланетика, Пилатес, Стречинг, Колоездене, Фитнес, Джогинг, Стрелба, Планинарство, Стриппластика и др., като в някои от тук посочените форми, Лора е активна и днес. Активна е и във всичко гореспоменато! (Бел. ред. – За Лора може да се пише още дълго, но статията трябва да се ограничи до някъде, така че, материала силно се съкращава до тук).

 

  - Източници отразяващи следи на/за Лора Йордакиева, са:

 

  - Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. София – справка за Авторите от България - справка за Лора Йордакиева

  - Регионална библиотека “Христо Ботев” – гр. Враца, отдел “Краезнание” - справка за Писателите от България, гр. Враца – справка за Лора Йордакиева

  - Библиотека – Читалище “Развитие” – гр. Враца, отдел “Краезнание” - справка за Писателите от България, гр. Враца - справка за Лора Йордакиева

  - СУ “Св. Климент Охридски” – секретариат Философски факултет – справка за обучените Магистри по Философия (1994 – 1999 г.) - справка за Лора Костова Димитрова - Йордакиева

  - ЮЗУ “Неофит Рилски” – секретариат - факултет Обществено здраве и спорт - справка за обучените Социални терапевти (2011 - 2012 г.) - справка за Лора Костова Йордакиева

  - “Техникум по дизайн и текстил” - гр. Враца - справка за обучените специалисти Десенатори на тъкани (завършили 1994 г.) - справка за Лора Костова Димитрова

  - “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” - Автор Махатма Кумари Девараджа – Лора Йордакиева - (І-во издание 1998 год.), изд. “Екстрем” – гр. София

  - “Сидхана. Йога всеки ден” - Автор Махатма Кумари Девараджа – Лора Йордакиева - (І-во издание 1998 год.), изд. “Екстрем” – гр. София

  - “Махасамадхи. Книга на Великото Освобождение” – Автор Махатма Кумари Девараджа – Лора Йордакиева - (издание 2000 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

  - “Махатма сутра. Книгата на Великият Дух” – Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (ІІ-ро издание 2004 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

  - “Mahatma sutra. The book of the Supreme Spirit” - Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - издание на английски език– (издание 2005 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

  - “Сидхана. Йога всеки ден” - Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (ІІ-ро издание 2006 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

  - “Сенсотерапия. Сборник на алтернативни лечения и терапии” – Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (издание 2006 год.), изд. “Камала” – гр. Враца

  - “Горещи въпроси – актуални отговори” - Сборник на Житейско – психологически теми – Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (издание 2008 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

  - “Послание на нежността – вярата и свободата в предмета на диалектическата онтология” – Автор Махатмадеви - Лора Йордакиева - (издание 2008 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

  - “В очите на Морала” – Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (издание 2010 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца

  - “Пръски от Извора на Джнана – афоризми, сентенции, мисли, максими и философски фрази на Махатмадеви” – Автор Махатмадеви - Лора Йордакиева - (издание 2012 год.), изд. Лора Йордакиева – гр. Враца  

  - “Точно сега” – Автор Махатмадеви – Лора Йордакиева - (издание 2014 г.), изд. “Арткомерс – Виктор” – гр. София  

  - “Психологията пред предизвикателствата на Новото време” – Сборник по Психология (т. 2, издание 2005 год.), изд. “Псидо” – гр. Варна, със съдействието на сп. “Психология журнал” – гр. Варна – Статия “Санатхана Дхарма – мъдростта да се Себереализираш”, Автор Лора Йордакиева

  - “Наръчник с приложни материали по Социална терапия” – Наръчник по Социална терапия – Автори: гл. ас. д-р Стоян Везенков, м.ф. Лора Йордакиева, м.и.и. Васил Ангелов, арт. Светлана Костова и Адриана Съботинска - (издание 2012 г.), изд. “Медиа груп” - Иво Йорданов – гр. Враца

  - “Нови възможности за социално включване. Методика за прилагане на иновативни социално терапевтични подходи за социални услуги в общността” – Методика по Социална терапия – Автори: гл. ас. Елка Горанова, м.ф. Лора Йордакиева, м.г. Галина Ганева и м.ф. Ралица Цекова - (издание 2012 г.), изд. “Медиа груп” - Иво Йорданов – гр. Враца

  - “Дневника на Кал@ - За живота ми с една необикновена личност така, както я познавам. Разкази за Духа и Материята” – Автор Калин Кардамов – Кал@ - (издание 2005 г.), изд. Калин Кардамов – гр. Враца

  - “Импресия. Дневника на Кал@” – Автор Калин Кардамов – Кал@, - (издание 2008 г.), изд. Калин Кардамов – гр. Враца

  - “Филателен романс” – Автор Виктор Топлийски – (издание 2009 г.), изд. “Арткомерс – Виктор” – гр. София

  - “Книга на любовта” - Автор Иван Георгиев – Принц Папа Жан – (издание 2013 г.), изд. “Арт Папа Жан 20013” – гр. София

  - “Любов във тишината” - Автор Иван Георгиев – Принц Папа Жан – (публикация 2013 г.), публикувано във www.papa-jan.com и - www.facebook.com/Princepapajan

  - Сп. Playboy” – България – Статии за Лора Йордакиева през: 2006 г. – март, 2008 г. – март, 2010 г. - юни

  - В-к “Конкурент” – Статии за Лора Йордакиева на: 06.03.2006 г., 14.04.2006 г., 18.04.2006 г., 20.04.2006 г., 25.04.2006 г., 26.04.2006 г., 28.04.2006 г., 03.05.2006 г., 05.05.2006 г., 08.12.2006 г., 19.12.2006 г., 21.12.2006 г., 29.01.2007 г., 21.02.2007 г., 27.02.2007 г., 02.03.2007 г., 05.06.2007 г.

  - В-к “Конкурент” – Статии от Лора Йордакиева на: 11.12.2006 г., 14.02.2007 г., 23.02.2007 г., 02.03.2007 г., 09.03.2007 г., 16.03.2007 г., 23.03.2007 г., 30.03.2007 г., 06.04.2007 г., 13.04.2007 г., 20.04.2007 г., 27.04.2007 г., 04.05.2007 г., 11.05.2007 г., 18.05.2007 г., 08.06.2007 г., 15.06.2007 г., 22.06.2007 г., 29.06.2007 г., 06.07.2007 г., 13.07.2007 г., 20.07.2007 г., 27.07.2007 г., 03.08.2007 г., 10.08.2007 г., 17.08.2007 г., 24.08.2007 г., 31.08.2007 г.

  - Сп. “Свят на хармония” – (издание 2006 г.) – Публикации от и за Лора Йордакиева

  - В-к “Партньори” – периодични Статии за Лора Йордакиева от 2006 г., 2007 г. и 2008 г.

  - В-к “Доктор” – периодични Статии от Лора Йордакиева, издавани 2003 г. и 2004 г.

  - Български пощи – клон Българска филателия и нумизматика – музейни архиви – справка за Моделите на пощенски марки – справка за Лора Йордакиева

  - СНЦ “Жар и Светлина” – архиви на Сдружението – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - СНЦ “Опора.БГ” – архиви на Сдружението – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - Алтернативен център за личностно развитие “Камала” – архиви на Сдружението – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - СНЦ “Жарава” – архиви на Сдружението – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - “Социално терапевтичен център” – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - “Духовен Апокалипсис” – Филм 2011 – 2014 г. – България, Режисьор Георги Светославов Георгиев,  Сценаристи: Георги Светославов Георгиев, Стоян Асенов Димитров,  Лора Костова Йордакиева, Спас Гроздев Мавров 

  - “Нови възможности за социално включване” – Филм 2011 - 2012 г. – България, Режисьор: Васко Борисов Врачовски, Сценаристи: Зоя Лазарова Пехльова и Васко Борисов Врачовски

  - Ел. вести “Модерна Враца” – Електронна медия – Статия за Лора Йордакиева от 02.05.2009 г.

  - Съюз на българските писатели – архив – справка за Лора Йордакиева 

  - Българска асоциация по Биофийдбек – архив за обучените Невротерапевти 2011 г. - справка за Лора Йордакиева

  - АДЕА – център за ум и знание – архив за обучените Невротерапевти 2011 г. - справка за Лора Йордакиева

  - Радио “Силвър” – гр. Враца – архив на Радиото - интервю с Лора Йордакиева от 29.05.2012 г. и справка за други дейности на Лора Йордакиева

  - Радио “Експрес” – гр. Враца – май 2005 г. – архив на Радиото – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - БНТ - Предаването по Канал 1 – “Минута е много” – юни 2005 г. – справка за дейността на Лора Йордакиева

  - www.mahatmadevi.com – личен Сайт на Лора Костова Йордакиева - справка за дейностите на Лора Йордакиева и актуални новини за Лора Йордакиева

  - http://www.jarisvetlina.org – Сайт на СНЦ “Жар и Светлина” - справка за дейността на Лора Йордакиева

  - Множество Частни колекции с материали от и за Лора Йордакиева

 

  - Външни препратки:

 

  - www.mahatmadevi.com

  - http://mahatmadevi.blogspot.com

  - http://www.jarisvetlina.org

  - http://picasaweb.google.com/mahatmadevi.gallery

  - http://www.photo-forum.net/StopTime

  - http://photo-cult.com/maharishi

  - http://www.papa-jan.com

  - www.facebook.com/Princepapajan

  - www.facebook.com – Калин Кардамов

  - www.facebook.com/Камала - Йога във Враца

  - www.facebook.com/lorayordakieva

  - www.zip.bg/mahatmadevi

  - www.sibir.bg/mahatmadevi

  - www.elmaz.com/mahatmadevi

  - www.sibir.bg/Kalin Kardamov

  - www.netlog.com – lazar_g_a

  - www.GepiMe.com/mahatmadevi

  - www.facebook.com/Социално-терапевтичен център

  - http://umispublic.minfin.bg

  - http://www.youtube.com

  - http://www.youtube.com

  - http://www.snimkapress.com

  - www.opora-bg.org

  - http://www.bulgaria-biofeedback.com

  - http://adea-bg.com

  - http://www.asenovgradnews.com/bg/articles/Четете-и-завиждайте-Папа-Жан-сътвори-велика-Книга-на-Любовта/5655/i