Портфолио  |  Представяне на сайта |||
СВЯТ НА ХАРМОНИЯ - представяне на сайта на Лора Йордакиева

   “Целият успех в живота, независимо дали е материален или Духовен, тръгва от главата на раменете ти. Или по - конкретно, от мислите, които вкарваш в ума си всяка секунда, всяка минута, всеки ден. Външния ти свят отразява състоянието на вътрешния ти свят. Като контролираш мислите и реакциите си към събитията в своя живот, започваш да контролираш съдбата си.” -  (Робин Шарма).

 

   В този сайт са отразени част от реализираните продукти в света на материалното и в света на Духа на една изключително интересна личност – Лора Йордакиева - Mahatmadevi. В сайта се вижда един съвършен СВЯТ НА ХАРМОНИЯ (обединяващ Духовно и физическо в едно) – това е личният свят на Лора Йордакиева и състоянието, в което Лора се намира. Сайта показва няколко много силни пункта, които някой може да застъпи и реализира в живота си.

   В сайта има: 1).Начално общо представяне, направено с много стилна визия и веднага показващо качество и фин замисъл, който дава точен акцент върху авангардната Махатмадеви; 2). Портфолио, което съдържа общо, визитно и топ представяне на Лора Йордакиева, както и кратко отразяване на книгите на Махатмадеви; представяне (с няколко думи) на целия сайт на Лора Йордакиева – (това е настоящият материал) и призив – отправен апел към ценителите на всичко сътворено от Махатмадеви; 3). Подробно представяне на публикуваните книги на Лора Йордакиева – Махатмадеви; 4). Представени са статии за и от Лора Йордакиева; 5). Блог, в който може да се види актуална информация за самият сайт – за логото на сайта, за името Махатмадеви – (какво означава), информация за фотогалериите включени в сайта, и материали на самата Лора Йордакиева, публикувани като web - статии в личното й пространство – нейният блог – (материали като афоризми от Лора Йордакиева и други подобни писани неща от Лора); 6). Галерия, в която са включени снимки на Лора Йордакиева – (Портретни, Еротични, снимки от Духовните практики, снимки от живота на Лора или фотоси на реализирани от Лора продукти в областта на Приложното изкуство; има й снимки отразяващи Професионалната реализация на Лора - /снимки от работата й/; и също тук, са включени Видеа с Лора) – това са все документални полезни фото материали с Лора Йордакиева - Махатмадеви; 7). Контакт с Лора Йордакиева – посочен е актуален електронен адрес, чрез който може да се влезе във връзка с Лора.

   Всичките тези материали в сайта, представят Лора Йордакиева 1). като Духовно – творческа личност от самата Духовна сфера и 2). като алтернативна, актуална, авангардна и атрактивна особа и в материалното пространство – отразяват Лора като самобитност и присъствие.

   Лора Йордакиева е една личност, която работи балансирано в две противоположни на вид посоки и въпреки това, реализира чрез делата си една идея – (за Себереализацията), без работата й в едната област, да противоречи и отрича дейността й в другата, а да я допълва смислено и точно преценено.

   Човек много трудно може да остави следи (и то качествени) в единият от двата свята - на материята или на Духа, а Махатмадеви успя да се наложи и в двата свята, давайки една идея чрез делата си, и направи всичко това с лекота. Махатмадеви работи много от малка, за да може още не навършила 30 г. да даде посланията си чрез издадени книги и фотографии, чрез публикувани материали в списания, вестници, сайтове, брошури, плакати, диплянки и филми.

   Лора Йордакиева представи лични културни продукти във всички сфери. Намери начин творческо – Духовното й послание да бъде чуто, разбрано и видяно от всяка група хора – нравствена, силно Духовна или само материално гледаща на света. Лора достигна до всички. Успя чрез своят нестандартен и алтернативен начин, да ни накара да я слушаме и последваме!

   Махатмадеви реализира много дълбока диалектична Философия, която могат да осмислят и прозрат истинските ценители! С представените материали в сайта тук(отразяващи хармоничното единство на Дух и материя на една личност), всеки търсещ може да получи максималното!